งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าจอการสืบค้น (OPAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าจอการสืบค้น (OPAC)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าจอการสืบค้น (OPAC) http://koha.library.tu.ac.th

2 การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
การสืบค้นขั้นพื้นฐาน (Basic Search) การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search)

3 การสืบค้นขั้นพื้นฐาน (Basic Search)
สามารถสืบค้นได้จาก - คำสำคัญ (Keyword) ชื่อเรื่อง (Title) ผู้แต่ง (Author) หัวเรื่อง (Subject) ISBN ชื่อชุด (Series) Call number

4 การสืบค้นขั้นพื้นฐาน (Basic Search)
แสดงผลการสืบค้น โดยแสดง highlight คำที่ใช้ค้น ”อาเซียน””“

5 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search)
สืบค้นคำสำคัญหรือข้อความ โดยสืบค้นข้อมูลได้หลายแบบ สามารถใช้การเชื่อมคำด้วย and ,or , not กำหนดช่วงปีพิมพ์ ของทรัพยากรที่ต้องการสืบค้น

6 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search)
สามารถจำกัดผลการสืบค้นได้ จากกลุ่มข้อมูล ดังนี้

7 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search)
สามารถระบุภาษาของทรัพยากรที่ต้องการสืบค้น

8 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search)
ระบุห้องสมุดที่จัดเก็บทรัพยากร เลือกแสดงรายการที่สามารถยืมได้หรือมีสถานะ on shelf

9 การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search)
การจัดเรียงลำดับการแสดงผลลัพธ์การสืบค้น ให้สอดคล้องกับเนื้อหา Popularity (อันดับความนิยมที่ถูกยืม) มากไปหาน้อย น้อยไปหามาก ผู้แต่ง A-Z, Z-A เลขเรียกหนังสือ จากน้อยไปหามาก A-Z มากไปหาน้อย Z-A Dates ปีพิมพ์เก่าไปใหม่ ปีพิมพ์ใหม่ไปเก่า วันที่จัดหารายการล่าสุดก่อน วันที่จัดหารายการเก่าสุดก่อน

10 การแสดงผลการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
จำนวนผลการสืบค้น ทั้งหมด ประเภททรัพยากร สถานะของทรัพยากร และแหล่งจัดเก็บ

11 ผู้แต่ง คลิกเพื่อดูรายการอื่นได้ ห้องสมุดต่างๆ ที่มี ทรัพยากร
Refine your search - หน้าผลการสืบค้น จะแสดงข้อมูลตามหัวข้อที่ดึงมาจากรายการผลลัพธ์หน้าต่อหน้า เมื่อเปลี่ยนหน้า ข้อมูล Refine your search จะเปลี่ยนไปตามรายการหน้านั้นๆ ผู้แต่ง คลิกเพื่อดูรายการอื่นได้ ห้องสมุดต่างๆ ที่มี ทรัพยากร ประเภท ชื่อชุด หัวเรื่อง

12 แสดงผลการสืบค้นแต่ละรายการเรียงลำดับตามความสอดคล้องกับเนื้อหา (Relevance)

13 การแสดงรายการบรรณานุกรม
แสดงชื่อผู้แต่ง รายละเอียดของทรัพยากร พร้อมภาพหน้าปก (ถ้ามี) Subject

14 การแสดงรายการบรรณานุกรม
Share link ไปยัง social network Export รายการบรรณานุกรม

15 การแสดงข้อมูล Holdings

16 Lists & Cart

17 บันทึกรายการสืบค้นในระยะเวลาชั่วคราว
Lists & Cart บันทึกรายการสืบค้นในระยะเวลาชั่วคราว บันทึกรายการสืบค้นในระยะเวลาถาวร การจัดเก็บใน Lists จะต้องใส่ login/passwd

18 Cart การเพิ่มรายการที่สืบค้นลงใน cart ทีละจำนวนหลายรายการ
2. เลือก Add to Cart 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการในช่องสี่เหลี่ยม

19 การเพิ่มรายการที่สืบค้นลงใน cart โดยการ Add to cart ทีละรายการ

20 การจัดการรายการใน Cart

21 Lists (พิมพ์ login/passwd ก่อน)

22

23 การสร้างรายการ (Create a new list / Edit list) การจัดเรียงลำดับรายการ
Lists การสร้างรายการ (Create a new list / Edit list) ใส่ชื่อ list ที่กำหนด การจัดเรียงลำดับรายการ

24 การเพิ่มรายการที่สืบค้นลงใน Lists ทีละรายการ

25 Lists ถ้าผู้ใช้สร้าง list ไว้ แล้ว ให้เลือก list ที่ต้องการ แล้วกด save ถ้าต้องการสร้าง list ใหม่ ให้พิมพ์ชื่อ list ที่จะสร้างในช่องว่าง แล้วกด save ด้านล่าง. 1 2

26 การเพิ่มรายการที่สืบค้นลงใน Lists ทีละหลายรายการ

27 เมื่อคลิกเลือกที่ list ของเรา สามารถแก้ไขหรือลบรายการออกได้
Lists เมื่อคลิกเลือกที่ list ของเรา สามารถแก้ไขหรือลบรายการออกได้

28 การใช้คำสั่ง และการดูข้อมูลต่างๆ ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA : OPAC Module
การ Download My List การจอง My Account My Summary My Fines My Personal Details My Tags Change My Password My Search History My Reading History My Purchase Suggestions My Lists 

29 KOHA : OPAC Module (My Account)
พิมพ์ login/passwd

30 เมนูดูข้อมูลของฉัน (My Account)

31 KOHA : OPAC Module เมนู My Account
เมนูภาษาไทย เมนูภาษาอังกฤษ ตคลิก

32 คลิกเลือก list name กฎหมายอาญา

33 แสดงรายการข้อมูลเรื่อง กฎหมายอาญา
2 แสดงรายการข้อมูลเรื่อง กฎหมายอาญา ให้คลิกเลือกรายการต้องการ download หรือ ทั้งหมดให้คลิก Select all คลิก Download list 1

34 เลือก RIS คลิก Go คลิก Open 2 1 3

35 4. เลือก Allow 5. ข้อมูลจะถ่ายโอน เข้าโปรแกรม EndNote ดังภาพ 4 5

36 กรณีถ่ายโอนข้อมูลที่หน้าแสดงรายการบรรณานุกรมแต่ละรายการ
คลิกเลือก RIS คลิก Go 1 2

37 ข้อมูลถ่ายโอนเข้า EndNote

38 KOHA : OPAC Module My Account
พิมพ์ login/passwd

39 หน้าจอแสดงข้อมูล my summary

40 KOHA : OPAC Module เมนู

41 KOHA : OPAC Module My Summary
1 คลิกเมนู Checked out จะแสดงรายการหนังสือที่ยืม โดยให้รายละเอียด ชื่อเรื่อง วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด เลขเรียกหนังสือ ต่ออายุ ค่าปรับ Links

42 ต้องการยืมต่อเล่มใด ให้คลิก √ ในเครื่องหมาย หรือ จะเลือกยืมต่อเฉพาะเล่ม หรือทั้งหมด

43 กรณีมีค่าปรับจะแสดงเมนู เกินกำหนด และค่าปรับ ดังภาพ ต้องการดูรายละเอียดค่าปรับ ให้คลิกเมนู my fines (ค่าปรับของฉัน)

44 KOHA : OPAC Module การจอง (Request)

45 หน้าจอส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

46 KOHA : OPAC Module My Fines
แสดงข้อมูลค่าปรับในปัจจุบัน และย้อนหลังที่ผ่านมาทั้งหมด

47 คลิก ข้อมูลส่วนตัวของฉัน (my personel details) จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ
KOHA : OPAC Module My Personal Details

48 KOHA : OPAC Module Change My Password
คลิก Submit changes 1 2 3 4

49 KOHA : OPAC Module My Search History
1. คลิก Delete 2. OK 1 2

50 KOHA : OPAC Module My Reading History
สามารถสั่งเรียงข้อมูลตามชื่อเรื่อง (title) และ วันที่ (date)

51 KOHA : OPAC Module My Purchase Suggestions
คลิก ข้อเสนอแนะการสั่งซื้อของฉัน (my purchase suggestions) ปรากฏหน้าจอดังภาพ 1. รายการหนังสือที่แนะนำ 2. ดู Status ลบข้อมูล คลิก Delete KOHA : OPAC Module My Purchase Suggestions 2 1 3

52 คลิก Logout ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

53

54


ดาวน์โหลด ppt หน้าจอการสืบค้น (OPAC)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google