งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Technology"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Technology
IT Action Plan 2007 Developer Team Information Technology Section

2 หน้าที่และความรับผิดชอบ
Suchon Poomcharoen - ABAPer รับผิดชอบงานเขียนโปรแกรมทางด้าน SAP - BASIS System Admin ดูแลระบบ SAP - Functional Consultant ให้คำแนะนำและปรึกษาในการใช้งาน SAP - System Developer พัฒนาระบบ สารสนเทศ Yadarus Bungngern - ABAPer รับผิดชอบงานเขียนโปรแกรมทางด้าน SAP - Functional Consultant ให้คำแนะนำและปรึกษาในการใช้งาน SAP - System Developer พัฒนาระบบ สารสนเทศ By : Suchon/IT

3 Performance 1. Sales Report Analyses
T-Code ZSD01 - วิเคราะห์ยอดขายเป็นราย Billing

4 Performance 1. Sales Report Analyses
T-Code ZSD02 - Display Billing Header

5 Performance 1. Sales Report Analyses
T-Code ZSD03 – Report ยอดขาย แยกตาม Costing and Profit Center

6 Performance 1. Sales Report Analyses
T-Code ZSD04 – Report ยอดขาย แยกตามน้ำหนัก ในการจัดส่งสินค้า

7 Performance 2. Sales Forecast Analyses
T-Code ZSDRP902 – รายงานวิเคราะห์ยอดขาย ตาม Forecast

8 Performance 3. Material List T-Code ZMM60 – Material list

9 Performance 4. STOCK PRICE T-Code ZSTOCKPRICE – ดูมูลค่าสินค้าในคงคลัง

10 Performance 5. Material Mater Purchase
T-Code ZMMPURCHASE – ใช้สำหรับ ตรวจดูสินค้าก่อนทำการสั่งซื้อ

11 Performance 6. Delivery Planning Control
โปรแกรมวางแผนการส่งมอบสินค้าให้กับทางลูกค้า

12 แผนงานที่จะจัดทำในอนาคต
การจัดทำระบบ Web Service Support การใช้งาน SAP จัดทำงานระบบรายงานเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล จาก SAP ให้กับทางผู้บริหาร จัดทำระบบ โครงสร้างของ SAP ในระบบต่างๆ เช่น TABLE ที่ใช้งานในโปรแกรมต่างๆ ของ SAP Interface barcode system for check stock By : Tosaporn/IT

13 สรุปงาน Developer


ดาวน์โหลด ppt Information Technology

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google