งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสสาธารณะแห่งประเทศไทยแบบเว็บ 2.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสสาธารณะแห่งประเทศไทยแบบเว็บ 2.0"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสสาธารณะแห่งประเทศไทยแบบเว็บ 2.0
อัฑฒ์ ณ นคร, กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, และอัศวิน คำภูแสน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้นำเสนอ: อัฑฒ์ ณ นคร

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มาและความสำคัญของปัญหา
ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสที่พัฒนา โครงสร้างของระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิส ฟังก์ชันการใช้งานของระบบ โอเพนซอร์สที่ใช้ในการพัฒนาระบบ การใช้งานและพัฒนาระบบในส่วนเว็บ 2.0 แนวทางการประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อไป

3 ทำอย่างไรให้เว็บเซอร์วิสถูกเรียกใช้
ผู้ใช้บริการเซอร์วิส ผู้ให้บริการเซอร์วิส

4 ถ้ามีระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิส?
ลงทะเบียนเซอร์วิส ค้นหาเซอร์วิส ผู้ใช้บริการเซอร์วิส เรียกใช้เซอร์วิส ผู้ให้บริการเซอร์วิส

5 ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสที่พัฒนา
ที่อยู่: พัฒนาโดยใช้มาตรฐาน UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) เวอร์ชัน 2.0 ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสจะต้องลงทะเบียนก่อนที่จะประกาศเว็บเซอร์วิส ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาได้จากหน้าเว็บของระบบ ผู้ใช้บริการยังสามารถค้นหาผ่านการเรียกใช้เว็บเซอร์วิส

6 โครงสร้างของระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิส
MySQL DB <SOAP> jUDDI Engine Any UDDI Client <SOAP> jUDDI Web UDDI4J on JSP User

7 ฟังก์ชันการใช้งานของระบบ
Web Services ลงทะเบียน ค้นหา ดูสถิติ จัดการระบบ

8

9 ฟังก์ชันการใช้งาน: ลงทะเบียน
ลงทะเบียนผู้ใช้ สร้าง Business Entity สร้าง Business Service

10 ฟังก์ชันการใช้งาน: ค้นหา

11 ฟังก์ชันการใช้งาน: ดูสถิติ
เว็บเซอร์วิสที่มีคนเยี่ยมชมมากที่สุด หรือแนะนำมากที่สุด จำนวนการค้นหาเว็บเซอร์วิส แท็กที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่เซอร์วิสมากที่สุด ประวัติการลงทะเบียนเว็บเซอร์วิส คำสำคัญ (Keyword) ที่มีการใช้ค้นหามากที่สุด

12 ฟังก์ชันการใช้งาน: จัดการระบบ
ข้อมูลผู้ลงทะเบียน Business Entity Business Service CategoryBag

13 ทำอย่างไรให้ระบบใช้งานง่าย
ออกแบบเมนูให้ใช้งานง่าย มีคู่มือในการใช้งานทั้งแบบ PDF และแบบ Wiki พัฒนาระบบให้อยู่ในรูปแบบของเว็บ 2.0

14 โอเพนซอร์สที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
Apache Tomcat – Web Server MySQL – DBMS jUDDI – ซอฟต์แวร์ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสตามมาตรฐาน UDDI UDDI4J – API ที่ใช้ติดต่อกับ UDDI AutoComplete 1.2 Scriptaculous – แนะนำ keyword การค้นหา Walter Zorn – Tooltips library

15 เว็บ 2.0 เป็นอย่างไร ? อยู่บนเว็บ ข้อมูลสำคัญที่สุด และมาจากผู้ใช้
ไม่ต้องมีเวอร์ชันใหม่ คำที่ถูกคิดค้นโดยทิม โอไรล์ลี่ย์ มีลักษณะได้แก่ อยู่บนเว็บ ข้อมูลสำคัญที่สุด และถูกหล่อหลอมขึ้นจากผู้ใช้ ไม่ต้องออกเวอร์ชันใหม่ เน้นการเรียกใช้เซอร์วิส มากกว่าประมวลผลเครื่องใดเครื่องหนึ่ง รันได้บนอุปกรณ์มากกว่าอย่างเดียว มีการตอบโต้คล้าย Native Application เรียกใช้เซอร์วิส มากกว่าอุปกรณ์เดียว คล้าย Native Application

16 การใช้งานและพัฒนาระบบในส่วนเว็บ 2.0
พัฒนาระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสให้เป็นซอฟต์แวร์แบบเว็บ 2.0 การใช้ทูลทิป อธิบายว่าแต่ละเมนูใช้งานอย่างไรเมื่อเมาส์วางบนเมนูนั้น การใช้แท็กในการจัดกลุ่มเซอร์วิส ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการจัดประเภทของเซอร์วิสที่ลงทะเบียน การแนะนำคีย์เวิร์ดโดยใช้ AJAX ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เคยถูกป้อนในระบบ

17 การใช้ทูลทิป

18 การใช้แท็กในการจัดกลุ่มเซอร์วิส

19 การแนะนำคีย์เวิร์ดโดยใช้ AJAX

20 แนวทางการประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อไป
การค้นหาเว็บเซอร์วิสที่มีคำสำคัญที่ใกล้เคียงกับคำที่ค้นหา การแนะนำเว็บเซอร์วิสที่สามารถรวมกันได้ หรือทำงานร่วมกันได้ การรองรับการลงทะเบียนและการค้นหาเว็บเซอร์วิสแบบ REST

21 กิตติกรรมประกาศ โครงการนี้ได้รับทุนและพื้นที่โฮสต์ในการทดสอบและติดตั้ง ระบบเพื่อนำไปใช้งานจริงสนับสนุนจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

22 ขอบคุณ คำถามและข้อเสนอแนะ?
ขอบคุณ คำถามและข้อเสนอแนะ?


ดาวน์โหลด ppt ระบบทะเบียนเว็บเซอร์วิสสาธารณะแห่งประเทศไทยแบบเว็บ 2.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google