งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย :นางสาวเนติกา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย :นางสาวเนติกา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย :นางสาวเนติกา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 3 สรุปรายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2557

2 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD การทำรายงานประจำเดือน ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) ความสะอาด ความปลอดภัย พื้นที่สีเขียว ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : การส่งมอบ ระบบลิฟท์ สรุปรายรับ - จ่ายประจำเดือน งานส่งมอบ ระบบ การใช้งาน ของปั้มน้ำ

3 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความเรียบร้อยอาคาร ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด

4 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : สภาพแวดล้อม อาคารและพื้นที่สีเขียวอาคาร บริเวณพื้นที่สีเขียวแม่บ้านคอยเก็บเศษใบไม้แห้งและเก็บ ขยะเป็นประจำทุกวัน

5 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ช่างบริษัท แอล เอริเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อ ความปลอดภัยของผู้พักอาศัย ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : การส่งมอบระบบลิฟท์

6 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD สรุปรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน อาคารชุด The Next 1 อาคาร 3 ยังไม่ได้ทำงบฯเนื่องจากว่างบฯ ยังไม่ได้โอนมาให้นิติบุคคลค่ะ

7 งานส่งมอบ ระบบ การใช้งานของปั้มน้ำ บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

8 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจ เมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD อาคารชุด The Next 1 อาคาร 3 ยังไม่มีห้องที่โอน จึงยังไม่มีลูกบ้าน พักอาศัยอยู่ ส่วนมากจะมีผู้รับเหมาก่อสร้างที่เข้า มาทำงานภายในคอนโด


ดาวน์โหลด ppt MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย :นางสาวเนติกา ฤทธิรัตน์ ผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google