งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บท่าคมนาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บท่าคมนาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บท่าคมนาคม
บริการข้อมูลข่าวสาร และ บริการอิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงคมนาคม ผ่านทางเว็บท่าคมนาคม (MOT Web Portal)

2 หัวข้อการนำเสนอ เว็บท่าคมนาคม (Mot Web Portal)
บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บท่าคมนาคม การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บท่าคมนาคม สาธิตระบบ WORKSHOP Q&A

3 เว็บท่าคมนาคม (MOT Web Portal)
ศูนย์บริการร่วมของกระทรวงคมนาคมที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการคมนาคมขนส่งที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประตูสู่ข้อมูลที่มีระบบที่มีการจัดการ และมีเครื่องมือ ช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันจากหลากหลายหน่วยงาน ช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน เว็บท่าคมนาคม (MOT Web Portal) ช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการหรือการดำเนินงานของกระทรวง ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การสร้างความมีส่วนร่วม และการสร้างภาพพจน์ที่ดีของกระทรวง

4 (Government to Government : G2G) (Government to Business : G2B)
บริการประชาชนทั่วไป (Government to Citizen : G2C) บริการหน่วยงาน (Government to Government : G2G) เว็บท่าคมนาคม (MOT Web Portal) บริการภาคธุรกิจ (Government to Business : G2B) บริการข้าราชการภายในองค์กร (Government to Employee : G2E)

5 บริการประชาชนทั่วไป (Government to Citizen : G2C)
บริการอิเล็กทรอนิกส์ บริการข้อมูล ข่าวสาร

6 บริการอิเล็กทรอนิกส์
บริการจองตั๋ว บริการการเดินทาง บริการทะเบียนและภาษี บริการข้อมูลและแบบฟอร์ม บริการงานอิเล็กทรอนิกส์

7 บริการจองตั๋ว จองตั๋วรถ บขส. ตรวจสอบที่นั่งรถไฟว่าง จองตั๋วเครื่องบิน

8 บริการการเดินทาง บริการรถ บขส. บริการรถ ขสมก. บริการรถไฟ บริการทางด่วน
บริการเรือโดยสาร บริการการบิน บริการการรถไฟฟ้าใต้ดิน บริการการรถไฟฟ้าบีทีเอส ตรวจสอบสภาพจราจร

9 บริการทะเบียนและภาษี
สอบถามทะเบียนรถยนต์/สอบถามรถค้างชำระภาษี ระบบประมูลเลขทะเบียนรถ

10 บริการข้อมูลและแบบฟอร์ม
การดำเนินงานด้านทะเบียนรถยนต์ การดำเนินงานด้านใบอนุญาตขับรถ งานบริการทางหลวง งานบริการ รสพ. งานบริการขนส่งทางน้ำ งานบริการขนส่งทางอากาศ

11 บริการงานอิเล็กทรอนิกส์

12 สาธิตระบบ

13 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หมอชิต2 หลักฐานหรือ รหัสการจอง ตั๋วเดินทาง

14 บริการจองตั๋วรถ บขส. ระบบการจอง รายงานการจอง ค้นหาจากวันที่จอง
ค้นหาจากวันที่เดินทาง

15 ระบบการจองตั๋ว รถบขส. 1.เลือกเส้นทาง

16 2.เลือกวันที่เดินทาง

17 4.ระบุรายละเอียดผู้เดินทาง
3.เลือกที่นั่ง

18 5. กดปุ่ม OK

19 6. ยืนยันการจอง

20 7. พิมพ์หลักฐานหรือจำรายการที่มี เครื่องหมาย * เพื่อรับตั๋วเดินทาง

21 รายงานการจองตั๋ว รถบขส.
เลือกวันที่จอง เลือกภาค

22 Workshop

23 Q&A

24


ดาวน์โหลด ppt บริการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บท่าคมนาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google