งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชมรมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ล้านนา /OSGA ประธานชมรม * นายแพทย์ วิรัช พันธ์พานิช *

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชมรมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ล้านนา /OSGA ประธานชมรม * นายแพทย์ วิรัช พันธ์พานิช *"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชมรมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ล้านนา /OSGA ประธานชมรม * นายแพทย์ วิรัช พันธ์พานิช *

2 Journey to *Wellness*

3

4 นายแพทย์ ไพโรจน์ วราชิต

5 Cervical Disc Prosthesis

6 PCM-V

7

8 Method

9 Flex.&Extention fluoroscopic Checking

10 Dr. Pairoj Warachit.’s Recommendation

11 * นายแพทย์ ธวัช ประสาทฤทธา * The newest events in Orthopaedics from Euro Spine 2009

12 Euro Spine 2009…..

13 Dr.Thawat P. ‘s Recommendation..

14 OSGA-Night Meeting

15 โอวาทและข้อคิดจาก อาจารย์หมอ มนตรี เศรษฐบุตรและอาจารย์หมอ วัลลภ ไทยเหนือ

16 อจ. หมอธวัช มอบรางวัล ชนะเลิศ.Flight C.. คุณหมออภิชาต และคุณหมอชนะการ....

17 อจ. หมอมนตรีและอจ. หมอวัลลภ มอบรางวัลชนะเลิศ Flight….B..A..

18 Congratulations!OSGA… 6th.Dec.2009.Dr.Piroon K./Dec.2009/photo&file


ดาวน์โหลด ppt ชมรมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ล้านนา /OSGA ประธานชมรม * นายแพทย์ วิรัช พันธ์พานิช *

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google