งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี 2551 12 กันยายน 2551 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ 1- 50 cm. ระดับน้ำ 51- 100 cm. ระดับน้ำ 101-150 cm. ระดับน้ำ 151-200 cm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี 2551 12 กันยายน 2551 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ 1- 50 cm. ระดับน้ำ 51- 100 cm. ระดับน้ำ 101-150 cm. ระดับน้ำ 151-200 cm."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี 2551 12 กันยายน 2551 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ 1- 50 cm. ระดับน้ำ 51- 100 cm. ระดับน้ำ 101-150 cm. ระดับน้ำ 151-200 cm. พื้นที่น้ำท่วม ใหม่ พื้นที่น้ำแห้ง แล้ว

2 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ 1- 50 cm. ระดับน้ำ 51- 100 cm. ระดับน้ำ 101-150 cm. ระดับน้ำ 151-200 cm. พื้นที่น้ำท่วม ใหม่ พื้นที่น้ำแห้ง แล้ว สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี 2551 13 กันยายน 2551

3 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ 1- 50 cm. ระดับน้ำ 51- 100 cm. ระดับน้ำ 101-150 cm. ระดับน้ำ 151-200 cm. พื้นที่น้ำท่วม ใหม่ พื้นที่น้ำแห้ง แล้ว สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี 2551 14 กันยายน 2551

4 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ 1- 50 cm. ระดับน้ำ 51- 100 cm. ระดับน้ำ 101-150 cm. ระดับน้ำ 151-200 cm. พื้นที่น้ำท่วม ใหม่ พื้นที่น้ำแห้ง แล้ว สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี 2551 15 กันยายน 2551

5 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ 1- 50 cm. ระดับน้ำ 51- 100 cm. ระดับน้ำ 101-150 cm. ระดับน้ำ 151-200 cm. พื้นที่น้ำท่วม ใหม่ พื้นที่น้ำแห้ง แล้ว สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี 2551 16 กันยายน 2551


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ลพบุรี ปี 2551 12 กันยายน 2551 ไม่มีน้ำท่วม ขัง ระดับน้ำ 1- 50 cm. ระดับน้ำ 51- 100 cm. ระดับน้ำ 101-150 cm. ระดับน้ำ 151-200 cm.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google