งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตราการตอบโต้การต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตราการตอบโต้การต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตราการตอบโต้การต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์
ECCM

2 มาตรการตอบโต้การก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic counter Countermeasures-ECCM)
1 การป้องกันการตรวจจับการแพร่คลื่น(ANTI-ESM) 2. การใช้มาตรการลดประสิทธิภาพในการก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์(Anti-ECM)

3 1 การป้องกันการตรวจจับการแพร่คลื่น(ANTI-ESM)
1) การใช้มาตราการควบคุมการแพร่คลื่น(Emission Control-EMCON) 2) การหลบหลีกทางยุทธวิธี เช่นการบินต่ำเพื่อหลบหลีก การตรวจจับของเรดาร์ หรือ การที่อากาศยาน หรือ เรือ เดินทางใกล้ฝั่งเพื่อให้กลมกลืนกับแนวขอบฝั่งและยากในการตรวจจับของเรดาร์หรือ อาวุธนำวิถี

4 2. มาตรการลดประสิทธิภาพในการก่อกวนทางเล็กทรอนิกส์ (Anti-ECM)
1) การใช้เรดาร์ที่มีระบบเปลี่ยนความถี่เมื่อถูกก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์(Frequency Agility) หรือ เปลี่ยนความถี่ตามช่วงเวลาที่กำหนด , การใช้เรดาร์แบบ BI-Static Radarรวมทั้งการใช้ Automatic Gain Control (AGC) เมื่อรู้ว่าถูกก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ 2) การใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุแบบ Frequency Hopping หรือการใช้ระบบการรหัสที่เหมาะสม

5 3) การฝึกพนักงาน ให้มีความชำนาญและรู้จักรูปแบบการรบกวนชนิดต่างๆ รวมทั้งฝึกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกิดความชำนาญ 4)การตอบโต้ การใช้Chaff โดยการสังเกตทิศทางและความเร็วลม ว่ามาทางทิศใด และความเร็วเท่าใด หากเป้าเคลื่อนที่ไปในทิศทางและความเร็วใกล้เคียงกับลม ก็สามารถพิจารณาเบื้องต้นว่า เป็นเป้าลวง

6 5)อันตรายที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบเรดาร์ที่ร้ายแรงคือ Anti-radiation Missile(ARM) เพราะฉะนั้นหากเราใช้เรดาร์ที่สามารถตรวจจับ ARMได้ (Laser Warning Receiver หรือ Infrared Surveillance Radar)เราสามารถตอบโต้โดยใช้เป้าลวงทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นการสร้างเครื่องส่งเรดาร์ขนาดเล็กเพื่อทำการแพร่คลื่นขณะถูกต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ และเลิกเครื่องส่งเรดาร์จริง เพื่อสร้างความสับสนให้ระบบSensor ของ ARMที่มีต่อเรดาร์จริง

7 6)การใช้อาวุธนำวิถีแบบ Home-on Jam(HOJ) เพื่อก่อกวนและทำลายเรือ หรือเครื่องบิน ที่ทำการก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อฝ่ายเรา

8 จบการบรรยาย ตอบข้อซักถาม


ดาวน์โหลด ppt มาตราการตอบโต้การต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google