งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Surin Vocational College

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Surin Vocational College"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Surin Vocational College
English For Hotel WELCOME TO KHOCHANG By Tourism Department Surin Vocational College

2 ไม่มี ศิลปะ หรือ ศาสตร์ใด ๆ ที่เราจะรู้โดยมิต้องร่ำเรียน
ไม่มี ศิลปะ หรือ ศาสตร์ใด ๆ ที่เราจะรู้โดยมิต้องร่ำเรียน REFLEXIONS MORALES Democrite ( B.C 460 – 370 ) สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงแปล

3 Abbreviations ( อักษรย่อในการโรงแรม )
AC -air condition ACC -Access Credit Card AE -American Express AP -American Plan (room & 3 meals) APTS -Apartment ASL -Above Sea Level B -Bed BB -Bed&Full Breakfast BC -Barclay’s Card BCH -Beach BR -Bedroom BSR -Bed-Sitting Room

4 Abbreviations ( อักษรย่อในการโรงแรม )
CB -Crate Blanche CBL -Carte Bleu COM -Commission COTT -Cottages CP -Continental Plan (Room & Continental breakfast) CX -Chargex Credit Card DBL -Double Occupancy DC -Diners Club DY/DLY -Day / Daily DRW -Double room w /running water DSB -Dbl w/semi-private bath DWB -Double room w/private bath DWOB -Double room without bath DWS -Dbl w/semi-private shower DWT -Double room w/private toilet

5 Abbreviations ( อักษรย่อในการโรงแรม )
EAP -Each Additional Person EC -Euro card EP -European Plan G -Guests HOL -Holiday HSKPG -Housekeeping LDG -Lodge LR -Living Room MAP -Modified American Plan MC -Master Charge MTH/MTHLY -Month/Monthly MTL -Motel MTR -Motor OS -Off Season PH -Penthouse PKG -Package PP -Per Person

6 Abbreviations ( อักษรย่อในการโรงแรม )
R/RMS -Rooms REPS -Representatives RES -Reservations SC -Service Charge SGL -Single Occupancy SR -Sitting Room SRW -Single room w/private bath SSB -Sgl room w/semi- private bath STE -Suite SWB -Single room w/running water SWOB -Single room without bath SWS -Single room w/private Shower SWT -Single room w/private toilet TD -Trade Discount(on availability) TPL -Triple/3 persons in room TRW -Twin room with running water TSB -Twin room w/semi-private bath

7 Abbreviations ( อักษรย่อในการโรงแรม )
TWB -Twin room with private bath TWOB -Twin room without bath TWS -Twin room w/private shower TWT -Twin room with private toilet U -Units VAT -Value Added Tax VIA -Credit Card VISA -Credit Card WB -Room with bath WC -Toilet WK/WKLY -Week/Weekly WOB -Without bath WS -Room with shower WT -Room with toilet X -Apply to hotel for information 1P -1 person in room

8 Abbreviations ( อักษรย่อในการโรงแรม )
คำที่ใช้รายงาน c/o -แขกที่ออกไปแล้ว ooo -out of order (ห้องชำรุด) DND -Do not Disturb (ห้ามรบกวน) xx จำนวนแขกที่อยู่ในห้อง ศัพท์ที่ควรรู้ Make Up Room –กำลังทำ ความสะอาด Please Make Up the Room-กรุณาทำความสะอาด Please Tidy My Room – กรุณาทำความสะอาด Beds Used –ห้องยังล็อค ประตูมีป้ายแสดงว่าห้องยังใช้อยู่ Vacant –ห้องพร้อมที่จะใช้

9 Abbreviations ( อักษรย่อในการโรงแรม )
VD –ห้องว่างขณะแขกไปแล้วยังไม่ทำความ สะอาด VM –ห้องว่างขณะพนักงานทำความสะอาด ห้องเข้าไปทำความสะอาด VC –ห้องว่างทำความสะอาดแล้วแต่หัวหน้ายัง ไม่ตรวจ VR –ห้องว่างเรียบร้อยพร้อมที่จะขายและตรวจ แล้ว OD –ห้องมีแขก แต่ยังไม่ได้ทำความสะอาด คำที่ใช้กับ Computer V -Vacant D -Dirty M –Room Maid/Boy C -Clean O -Occupy R -Ready

10 Abbreviations ( อักษรย่อในการโรงแรม )
เอกสารที่เกี่ยวข้อง Room Inspection Report –เป็นรายงานที่ประกอบการตรวจสภาพห้อง Minibar Stock Lisk –รายการของ Minibar Laundry Service –แบบฟอร์มของแผนกซักรีด Valet Service –แบบฟอร์มของการอัดกลีบเสื้อผ้า Room Card, Room maintenance -แบบฟอร์มรับคำแนะนำจากแขก คำที่ใช้กับ Computer OM –ห้องมีแขกพนักงานทำความสะอาดกำลังทำความสะอาด OC –ห้องมีแขก พนักงานทำความสะอาดห้องเรียบร้อยยังไม่ได้รับการตรวจ OR –ห้องมีแขกพนักงานทำความสะอาดห้องเรียบร้อยและได้รับการตรวจจากหัวหน้าแล้ว BLK -จองไว้สำหรับแขกจะเข้า

11 KEY TO COMMISSION INFORMATION ( โค้ดในการแจ้ง “ค่านายหน้า” )
G –Commission on Group Rates P - Commission on all Plans R -Commission on Rooms only X -Commission by arrangement, or Apply to hotel for Information A -Commission paid on Checkout B -Commission paid Monthly D –Statement Required E –Withhold Commission from Deposit F –Complaints re Non-payment OS –Commission paid only off season OO –No Commission paid Number (e.g., 10,08,05,etc.) -Percent paid

12 KEY TO COMMISSION INFORMATION ( โค้ดในการแจ้ง “ค่านายหน้า” )
EXAMPLE ( ยกตัวอย่าง ) COMMISSION : R-08A G-00 8% หมายถึง Commission paid on Checkout on Individual Room Rates-None paid on Group Rates

13 MEAL PLAN CODES EP European Plan CP Continental Plan MAP Modified American Plan AP American Plan

14 Housekeeping’s room check report
L – Luggage L/B - Light Bag N/B - No Bag S/O - Sleep Out D/L - Double Lock C/I - Expecting Arrival


ดาวน์โหลด ppt Surin Vocational College

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google