งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนการทะเบียนราษฎร บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนการทะเบียนราษฎร บ้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนการทะเบียนราษฎร บ้าน

2 ..⇛ นางมาลัยได้ยื่นคำร้องขอเลขที่บ้านใหม่และขอสำเนาทะเบียนบ้านโดยแจ้งว่าตนได้ทำการกั้นห้องเพิ่มภายในตัวอาคารที่เป็นบ้านหลังเดิม โดยห้องที่กั้นใหม่มีทั้งห้องนอนและห้องน้ำ ..⇛ นายทะเบียนสามารถกำหนดเลขที่บ้านให้ได้หรือไม่ อย่างไร

3 ..⇛

4 ..⇛ นายทะเบียนจะดำเนินการอย่างไร
..⇛ นายซ้อนได้แจ้งต่อนายทะเบียนว่าบ้านเลขที่ของตนได้แก่เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๖ ต.แมวหมา อ.ภูธร ซ้ำกับบ้านของนายสอง ทำให้ไปรษณีย์ส่งจดหมายผิดเป็นประจำ ขอให้นายทะเบียนแก้ไขให้ ..⇛ นายทะเบียนจะดำเนินการอย่างไร

5 ..⇛นางแพะได้แจ้งต่อนายทะเบียนว่าบ้านเลขที่ของตนซ้ำกับบ้านของนายแกะ ทำให้ไปรษณีย์ส่งจดหมายผิดเป็นประจำ ขอให้นายทะเบียนแก้ไขให้ ..⇛ จากการตรวจสอบพบว่านางแพะอยู่บ้านเลขที่ ๑๑ ซ.รากไทร ถ.โตใหญ่ ทน.มหึมา นายแกะอยู่บ้านเลขที่ ๑๑ ถ.โตใหญ่ ทน.มหึมา นายทะเบียนจะทำอย่างไร

6 ..⇛ เมื่อนายเด่นดวงปลูกบ้านใหม่เสร็จ ได้แจ้งขอเลขที่บ้านต่อนายทะเบียน โดยขอให้กำหนดเป็นบ้านเลขที่ ๙๙๙ เพื่อให้เป็นศิริมงคล และอ้างว่าบ้านดังกล่าวไม่ได้อยู่ในที่ชุมชนจึงไม่ใกล้กับบ้านหลังอื่น ⇛ นายทะเบียนตรวจสอบพบว่าบ้านที่นายเด่นดวงปลูกใหม่อยู่ในหมู่ที่ ๙ ต.ก้าวหน้า ซึ่งในหมู่บ้านนั้นมีเลขที่บ้านกำหนดไว้ถึงบ้านเลขที่ ๖๕ ⇛นายทะเบียนจะทำอย่างไร

7 ⇛⇛ นายเอกเจ้าของบ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ต
..⇛⇛ นายเอกเจ้าของบ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ต.อ้าย ได้รื้อถอนบ้านไปอยู่และทำมาหากินที่อื่นเพราะที่ดินบริเวณบ้านหลังเดิมไม่อุดมสมบูรณ์ ⇛⇛ นายทะเบียนจะดำเนินการอย่างไร กับบ้านเลขที่ดังกล่าวและผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านนั้น

8 ทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้าน มี 2 ประเภท ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) เล่มสีน้ำเงิน ใช้สำหรับคนสัญชาติไทย และคนต่างด้าวที่ มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ทะเบียนบ้าน (ท.ร.13) เล่มสีเหลือง ใช้สำหรับคนไม่มีสัญชาติไทย ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว หรือที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามที่ รมต.ประกาศกำหนด

9 พักสักครู่


ดาวน์โหลด ppt ส่วนการทะเบียนราษฎร บ้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google