งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. ไชยวัฒน์ พวงมณี เลขที่ 6 ชั้น ม.2/11.  ชื่อ สกุล ไชยวัฒน์ พวงมณี  วัน เดือนปี เกิด 11 เมษายน พ. ศ.2543  ที่อยู่ 67 ม.7 ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. ไชยวัฒน์ พวงมณี เลขที่ 6 ชั้น ม.2/11.  ชื่อ สกุล ไชยวัฒน์ พวงมณี  วัน เดือนปี เกิด 11 เมษายน พ. ศ.2543  ที่อยู่ 67 ม.7 ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. ไชยวัฒน์ พวงมณี เลขที่ 6 ชั้น ม.2/11

2  ชื่อ สกุล ไชยวัฒน์ พวงมณี  วัน เดือนปี เกิด 11 เมษายน พ. ศ.2543  ที่อยู่ 67 ม.7 ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา  เบอร์โทร 0937152806  อีเมล์ -  Facebook พิ๊เต้ย ยืนยังเย  Line -

3  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ชื่อโรงเรียน วัดบาง ทีง  ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6  ชื่อโรงเรียน วัดบาง ทีง  ปัจจุบันกำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชา สรรค์

4  คติประจำใจ ชีวิตสนุก ถ้าไม่หยุดค้นหา  งานอดิเรก อ่านหนังสือ  ความสามารถพิเศษ  - ด้านดนตรี ร้องเพลง  - ด้านกีฬา เล่นฟุตบอล  - ด้านคอมพิวเตอร์ เล่นเกม

5 ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) เป็นองค์กร ระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจุดเริ่มต้นโดย ประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก. ค.2504 เพื่อการร่วมมือ กันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แต่ดำเนินการไปได้เพียง 2 ปี ก็ ต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศ อินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูต ระหว่างสองประเทศ จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. ไชยวัฒน์ พวงมณี เลขที่ 6 ชั้น ม.2/11.  ชื่อ สกุล ไชยวัฒน์ พวงมณี  วัน เดือนปี เกิด 11 เมษายน พ. ศ.2543  ที่อยู่ 67 ม.7 ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google