งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประโยค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประโยค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประโยค

2 ประโยค ประโยค คือ คำหรือกลุ่มคำที่มีเนื้อความครบสมบูรณ์ ทำให้รู้ว่าใครทำอะไร ประโยคแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคประธาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ บทประธานและบทขยายประธาน ภาคแสดง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม และบทขยายกรรม **ประโยคแต่ละประโยคจะต้องมี บทประธาน  บทกริยา หรือ บทประธาน บทกริยา และบทกรรม ส่วนบทขยายนั้นจะมีหรือไม่มีก็ได้**

3 ประโยค หนังสือเล่มใหญ่ สมชายน้องชายของคุณสมคิดตกปลาตัวโตได้สองตัว
พี่โดมอกหัก ท้องฟ้ากว้าง เพื่อนของผมเรียนวิชาภาษาไทยเก่งมาก สบู่ก้อนนี้กลิ่นแรงมาก บ้านหลังนี้สวยมาก

4 ประโยค รูปของประโยค เราสามารถแบ่งรูปประโยคได้หลายชนิด ดังนี้ ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยคขอร้อง ประโยคคำสั่ง ประโยคแสดงความต้องการ

5 ประโยค ชนิดของประโยค ประโยคความเดียว คือประโยคที่มีความหมายสมบูรณ์บอกให้รู้ว่า ใคร ทำอะไร โดยมีเนื้อความเพียงเนื้อความเดียว ประโยคความเดียว มีส่วนประกอบที่สำคัญ ๒ ส่วน คือ ภาคประธาน และภาคเเสดง ซึ่งทั้งภาคประธานและภาคเเสดงนี้อาจมีบทขยาย เพื่อทำให้ประโยคมีความหมายชัดเจนมากขึ้น เช่น เสือตัวใหญ่นอนหลับ คนสวยอุ้มแมวอ้วน ปลาน้ำจืดหลายชนิดว่ายทวนน้ำ

6 ประโยค ประโยคความรวม ประโยคความรวม คือ การนำประโยคตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไปมารวมกัน โดยมีคำสันธานเชื่อม แบ่งออกเป็น ๔ ชนิด คือ ๑. ความคล้อยตามกัน เช่น ทั้ง...และ, แล้วก็, พอ...แล้วก็, พอ...ก็, เมื่อ...ก็ ดัง ๒.ความขัดแย้งกัน มีสันธาน แต่ เป็นคำเชื่อม ๓. ความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง มีสันธาน หรือ เป็นคำเชื่อม ๔. ความเป็นเหตุเป็นผล มีสันธานเชื่อม จึง เพราะ..จึง ฉะนั้น

7

8 ประโยค ประโยคความซ้อน ประโยคความซ้อน (สังกรประโยค) คือประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก      (มุขยประโยค) และประโยคย่อย (อนุประโยค) มารวมเป็นประโยคเดียวกัน โดยมี     ประพันธสรรพนาม (ผู้, ที่, ซึ่ง, อัน) ประพันธวิเศษณ์ หรือบุพบทเป็นบทเชื่อม

9 ประโยค เด็กที่ซนมากๆก็มักจะถูกคุณครูลงโทษเสมอ ประโยคหลัก เด็กก็มักจะถูกคุณครูลงโทษ ประโยคย่อย ที่ซนมากๆ สันธานเชื่อม ที่ คุณพ่อตัดต้นไม้ที่ขึ้นขวางทางเข้าบ้าน ประโยคหลัก คุณพ่อตัดต้นไม้ ประโยคย่อย ที่ขึ้นขวางทางเข้าบ้าน

10 ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

11 ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
ประโยคที่ซับซ้อน คือ การนำรูปประโยค ทั้งประโยคความเดียว ประโยคความรวมและประโยคความซ้อนมาขยายความให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น 1. ประโยคความเดียวที่ซับซ้อน  แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ     - ประโยคความเดียวที่มีความซับซ้อนในภาคประธาน - ประโยคความเดียวที่มีความซับซ้อนในภาคแสดง                        

12 ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
ประโยคความเดียวที่มีความซับซ้อนในภาคประธาน - ส้มผลใหญ่ในตระกล้าพลาสติกของคุณแม่ถูกกินไปหมดแล้ว - หัวหน้าของกลุ่มผู้ร้ายตามหลักฐานในบัญชีของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว - พี่ของเพื่อนของพี่ฉันเห็นมากับตาของเขา - เครื่องหมายที่พักริมทางตามทางหลวงในแผนที่บนฝาผนังข้างหน้านี้ถูกลบไปเสียแล้ว

13 ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
ประโยคความเดียวที่มีความซับซ้อนในภาคแสดง - เครื่องบินบินจู่โจมเข้าไปทิ้งระเบิดลงสู่จุดยุทธศาสตร์ - สุนัขจรจัดกัดแมวเพศเมียสีขาวสลับดำอ้วนตุ้ยนุ้ยน่ารักของคุณแม่ - ทุกคนพยายามจ้องมองดูวัตถุประหลาดชิ้นนั้น - นักเรียนตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยในคาบนี้เป็นอย่างมาก

14 ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
2. ประโยคความรวมที่ซับซ้อน ประโยคความรวมซึ่งมีส่วนประกอบเป็นประโยคความเดียวที่ซับซ้อนตั้งแต่ ๒ ประโยคขึ้นไป - เขาพูดยืดยาวจนคนฟังเบื่อแต่เราก็ทนฟังเขาพูดไปจนจบเพราะเกรงใจประธานในที่ประชุม - การอ่านหนังสือมิได้ให้ประโยชน์เฉพาะด้านความรู้เท่านั้นแต่หนังสือยังเป็นเครื่องมือสำหรับแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

15 ประโยคที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
3.ประโยคซับซ้อนที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ประโยคความซ้อนที่ประโยคหลักหรือประโยคย่อยมีความซับซ้อน เพราะประกอบด้วยคำหรือ กลุ่มคำที่มาขยายยืดยาว - เขาทุ่มก้อนหินก้อนโตอย่างสุดแรงเกิดเข้าไปในพุ่มไม้ที่มีขโมยซ่อนอยู่ - ข่าวเธอสอบชิงทุนไปต่างประเทศได้ และเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นเลี้ยงฉลองให้อย่างหรูหราที่โรงแรมแม่น้ำเจ้าพระยา ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ หลายฉบับ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประโยค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google