งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานโปรแกรม Life360

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานโปรแกรม Life360"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานโปรแกรม Life360
- คือบริการระบุตำแหน่งสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่ม ด้วยการตามรอยด้วยระบบ GPS คุณสมบัติ Life360 1. เห็นตำแหน่งครอบครัวหรือกลุ่ม บนแผนที่แบบต้องได้รับคำเชิญเท่านั้น 2. เลือกเวลาแบ่งปันตำแหน่ง 3. สนทนาหนึ่งต่อหนึ่งและเป็นกลุ่ม 4. รับการแจ้งเตือนเมื่อสมาชิกไปถึงสถานที่นัดหมาย 5. ตามรอยโทรศัพท์ที่ถูกขโมยหรือสูญหาย

2 โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม Life360
Web User GPS Phone

3 วิธีการลงโปรแกรม Life360 และการสมัครใช้งานในโทรศัพท์ ระบบ Android
ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ Play สโตร์

4 ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์คำว่า life360 ขั้นตอนที่ 3 กด “ติดตั้ง”

5 ขั้นตอนที่ 4 กด “ยอมรับ” ขั้นตอนที่ 5 กด “เปิด”

6 จะพบตัวเลือกให้กรอกข้อมูล ให้กดเลือก ”ป้อนอีเมล์”
ขั้นตอนที่ 6 จะพบตัวเลือกให้กรอกข้อมูล ให้กดเลือก ”ป้อนอีเมล์” (ต้องมีอีเมล์)

7 เมื่อพิมพ์อีเมล์เสร็จแล้ว
ขั้นตอนที่ 7 เมื่อพิมพ์อีเมล์เสร็จแล้ว ให้กด “ดำเนินการต่อ”

8 ขั้นตอนที่ 8 กดเลือกที่ US (1) ขั้นตอนที่ 9 เลือก “ไทย”

9 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
ขั้นตอนที่ 10 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 1. หมายเลขโทรศัพท์ 2. ชื่อตัว 3. ชื่อสกุล 4. รหัสลับ (ส่วนใหญ่มักใช้เบอร์โทรศัพท์ของตัวเอง) และกด “สมัครใช้งาน”

10 ขั้นตอนที่ 11 กด “เลือก” เพื่อเลือกรูปโปรไฟล์ส่วนตัว

11 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร
เมื่อเลือกรูปโปรไฟล์เสร็จแล้ว ให้กดข้ามขั้นตอนต่างๆ นี้ทั้งหมด เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร

12 ขั้นตอนการสร้างแวดวง
ขั้นตอนที่ 1 1.กดที่รูปสามเหลี่ยม 2.กด “เพิ่มแวดวง”

13 เสร็จสิ้นการสร้างแวดวง
ขั้นตอนที่ 2 1.ตั้งชื่อแวดวง 2.กด “เสร็จสิ้น” ขั้นตอนที่ 3 1.กด “เชิญ” 2.กด “ไม่ใช่ตอนนี้” เสร็จสิ้นการสร้างแวดวง

14 ขั้นตอนการเชิญเข้าแวดวง
ขั้นตอนที่ 1 1.กดที่รูปสามเหลี่ยม 2.เลือกแวดวงที่ต้องการเชิญสมาชิก

15 ขั้นตอนที่ 2 กด “เพิ่ม” ขั้นตอนที่ 3 กด ”ป้อนข้อมูลเอง”

16 ใส่ข้อมูลของคนที่ต้องการเชิญเข้ากลุ่ม
ขั้นตอนที่ 4 ใส่ข้อมูลของคนที่ต้องการเชิญเข้ากลุ่ม 1.ชื่อ นามสกุล 3.อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ เสร็จแล้วให้กด “ส่งคำเชิญ”

17 เสร็จสิ้นการเชิญสมาชิก
ขั้นตอนที่ 5 เมื่อส่งคำเชิญแล้ว ให้กดปุ่ม “เสร็จสิ้น” หรือกด “เชิญสมาชิกอีกคน” เสร็จสิ้นการเชิญสมาชิก

18 ขั้นตอนการตอบรับ คำเชิญเข้าแวดวง
1.กดที่รูปสามเหลี่ยม 2.กดที่คำเชิญเข้าแวดวง 3.กด “เข้าร่วมแวดวง”

19 เสร็จสิ้นระบบ Android

20 วิธีการลงโปรแกรม Life360 และการสมัครใช้งานในโทรศัพท์ ระบบ ios (iphone)
ขั้นตอนที่ 1 ไปที่ App Store

21 ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์คำว่า life360 ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่มดาวน์โหลด ขั้นตอนที่ 4 กด “เปิด”

22 จะพบตัวเลือกให้กรอกข้อมูล ให้กดเลือก ”ป้อนอีเมล์”
ขั้นตอนที่ 5 จะพบตัวเลือกให้กรอกข้อมูล ให้กดเลือก ”ป้อนอีเมล์” (ต้องมีอีเมล์)

23 เมื่อพิมพ์อีเมล์เสร็จแล้ว
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อพิมพ์อีเมล์เสร็จแล้ว ให้กด “ดำเนินการต่อ”

24 ขั้นตอนที่ 7 1.กดเลือกที่ US +1 2.เลือก “ไทย”

25 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
ขั้นตอนที่ 8 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 1. หมายเลขโทรศัพท์ 2. ชื่อตัว 3. ชื่อสกุล 4. รหัสลับ (ส่วนใหญ่มักใช้เบอร์โทรศัพท์ของตัวเอง) และกด “สมัครใช้งาน”

26 ขั้นตอนที่ 9 กด “เลือก” เพื่อเลือกรูปโปรไฟล์ส่วนตัว

27 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร
เมื่อเลือกรูปโปรไฟล์เสร็จแล้ว ให้กดข้ามขั้นตอนต่างๆ นี้ทั้งหมด เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร

28 ขั้นตอนการสร้างและเชิญเข้าแวดวง
ขั้นตอนที่ 1 1.กดที่รูปสามเหลี่ยม 2.กด “สร้างแวดวง” 3.เลือก “สร้างแวดวงแบบกำหนดเอง”

29 ขั้นตอนที่ 2 1.พิมพ์ชื่อแวดวง 2.กด “บันทึก”

30 ขั้นตอนการเชิญเข้าแวดวง
ขั้นตอนที่ 1 กด “Add” ขั้นตอนที่ 2 กด “ป้อนเอง”

31 ใส่ข้อมูลของคนที่ต้องการเชิญเข้ากลุ่ม
ขั้นตอนที่ 3 ใส่ข้อมูลของคนที่ต้องการเชิญเข้ากลุ่ม 1.ชื่อ นามสกุล 3.อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ เสร็จแล้วให้กดรูปสัญลักษณ์ซองจดหมาย

32 เสร็จสิ้นการเชิญสมาชิก
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อส่งคำเชิญแล้ว ให้กด X หรือกด “เชิญสมาชิกอีกคน” เสร็จสิ้นการเชิญสมาชิก

33 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานโปรแกรม Life360

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google