งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

-การสะท้อน -การเลื่อนขนาน -การหมุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "-การสะท้อน -การเลื่อนขนาน -การหมุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 -การสะท้อน -การเลื่อนขนาน -การหมุน
การแปลงทางเรขาคณิต -การสะท้อน -การเลื่อนขนาน -การหมุน

2 1. การสะท้อน (Reflection)
การสะท้อน คือ การแปลงที่จุดทุกจุดของรูปต้นแบบเคลื่อนที่ข้ามเส้นตรงเส้นหนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนกระจกหรือเรียกว่า เส้นสะท้อน โดยที่เส้นสะท้อนนี้จะแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดแต่ละจุดบนรูปต้นแบบกับจุดแต่ละจุดบนรูปสะท้อนที่สมนัยกัน ดังรูป สมบัติของการสะท้อน 1. รูปที่เกิดจากการสะท้อนจะเท่ากันทุกประการกับรูปต้นแบบ และเกิดการพลิกรูป 2. รูปที่เกิดจากการสะท้อนกับรูปต้นแบบจะห่างจากเส้นสะท้อนเท่ากัน 3. การสะท้อนจะต้องมีเส้นสะท้อนเสมอ

3 ตัวอย่าง กำหนด ∆ ABCD และให้ เป็นเส้นสะท้อน จงหา
พิกัดของจุด A', B', C' และ D' ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด A, B, C และ D ∆ A'B'C'D' ซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อน ∆ ABCD

4 วิธีทำ 1. หาพิกัดของจุด A', B', C' และ D' ได้ดังนี้
จากรูป พิกัดของจุด A, B,C และ D เป็น A(-2,7), B(-6,7), C(-7,2) และ D(-3,-1) จะได้พิกัดของจุด A', B', C' และ D' เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด A, B,C และ D เป็น A'(5,0), B'(5,-4), C'(0,-5) และ D'(-3,-1) 2. ลาก จะได้ ∆ A'B'C'D' เป็นภาพที่ได้จากการสะท้อน ∆ ABCD ด้วยเส้นสะท้อน

5 2. การเลื่อนขนาน (Translation)
การเลื่อนขนาน คือ การเคลื่อนที่จุดทุกจุดบนรูปต้นแบบไปในทิศทางเดียวกันและระยะทางเท่ากัน ดังรูป สมบัติของการเลื่อนขนาน ภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจะเท่ากันทุกประการกับรูปต้นแบบ จุดแต่ละจุดที่สมนัยกันบนภาพที่ได้จาการเลื่อนขนานกับรูปต้นแบบจะมีระยะ ห่างเท่ากัน จุดทุกจุดบนรูปต้นแบบมีทิศทางการเลื่อนขนานไปทางเดียวกัน

6

7

8 3.การหมุน (Rotation) การหมุน คือ การแปลงที่จุดทุกจุดของรูปต้นแบบเคลื่อนที่ไปเป็นมุมเดียวกันรอบจุดตรึงที่อยู่กับที่ซึ่งเรียกว่า ศูนย์กลางของการหมุน หรือ จุดหมุน สมบัติของการหมุน รูปที่ได้จาการหมุนจะเท่ากันทุกประการกับรูปต้นแบบ จุดทุกจุดของรูปต้นแบบเคลื่อนที่ไปด้วยมุมขนาดเดียวกันรอบจุดหมุนซึ่งเป็นจุดคงที่ จุดที่สมนัยกันทุกคู่ของรูปต้นแบบและภาพ จะอยู่ห่างจากจุดหมุนเท่ากัน

9

10

11


ดาวน์โหลด ppt -การสะท้อน -การเลื่อนขนาน -การหมุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google