งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง โปรแกรม P ARTITION 1. นางสาว พัชรี สังวรดี 2. นางสาว อมลิน แก้วทูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง โปรแกรม P ARTITION 1. นางสาว พัชรี สังวรดี 2. นางสาว อมลิน แก้วทูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง โปรแกรม P ARTITION 1. นางสาว พัชรี สังวรดี 2. นางสาว อมลิน แก้วทูล

2 P ARTITION การจัดพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์ คือ ขั้นตอนของการ จัดรูปแบบการใช้งานของฮาร์ดดิสก์ ก่อนขั้นตอนการ ฟอร์แมต โดยที่เราสามารถทำการแบ่ง ฮาร์ดดิสก์ ออกเป็นขนาดต่างๆ เพื่อกำหนดให้ใช้งานได้ในแต่ละ Drive เพื่อความเป็นระเบียบของข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ขนาดเต็ม 8 GB อาจจะทำการแบ่งออกเป็น Drive C: ขนาด 3 GB เพื่อใช้สำหรับลง Windows และซอฟต์แวร์ ต่างๆ และทำการแบ่งเป็น Drive D: อีกส่วนหนึ่งโดยให้มี ขนาดเป็น 5 GB เพื่อใช้สำหรับเก็บข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น

3 วิธีแบ่ง P ARTITION ใน WINDOWS 1. ขั้นตอนแรก

4 2. ขั้นตอนแรกให้เราไปคลิกขวาที่ C OMPUTER แล้ว เลือก M ANAGE ครับ

5 3. เมื่อมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เราใส่ขนาดของไดร์ฟที่ ต้องการตรงที่ช่อง E NTER THE AMOUNT OF SPACE TO SHRINK IN MB ซึ่งเราต้องใส่ขนาดลงไปเป็น เมกกะไบต์ วิธีคำนวนเป็นเมกกะไบต์คือ เอาขนาดที่เป็น กิกะไบต์ คูณ ด้วย 1024 เช่นในที่นี้ผมต้องการจะแบ่ง ออก 40 กิกะไบต์ ผมก็เอา 40 คูณ ด้วย 1024 เท่ากับ 40960 เมกกะไบต์ เมื่อใส่ขนาดลงไปแล้วให้เรา กด S HRINK

6 4. เมื่อแยกออกมาแล้วเราจะสังเกตุเห็นไดร์ฟได้ถูกแบ่งออก มาแล้ว 40 กิก แต่เรายังไม่สามารถใช้งานมันได้เพราะเรา ต้องสร้างพาร์ติชั่นให้มันใหม่ วิธีสร้างก็คลิกขวาที่พาร์ติชั่นที่ ถูกแบ่งออกมาแล้วกด N EW S IMPLE V OLUME …

7 5. จากนั้นกด N EXT

8 6. ตรงนี้มันจะให้เราใส่ขนาดที่ต้องการจะสร้างพาร์ติชั่นครับ ไม่ต้องไปสนใจครับกด N EXT ต่อไปเลย เพราะมันใส่ขนาด ให้เราเรียบร้อยแล้วหรือหากคุณต้องการแบ่งออกไปอีกก็ใส่ ขนาดที่คุณต้องการ

9 7. ตรงนี้มันให้เราดำหนดตัวอักษรของไดร์ฟครับ โดยปกติแล้วมันจะเลือกเรียงตามตัวอักษรให้แล้ว ให้เรากด N EXT ไปเลย หรือไม่หากต้องการกำหนด เองก็เลือกอักษรตามใจเลยครับ ตรงนี้สมารถ เปลี่ยนแปลงภายหลังได้

10 8. นี้ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรครับเพราะมันตั้งค่าแบบ D EFAULT มาให้แล้ว จะมีก็ตรง V OLUME LABEL ซึ่ง เป็นการกำหนดชื่อของไคร์ฟ เช่น เราจะตั้ง M USIC หรือ M OVIE อันนี้ตามใจเราครับ ซึ่งเราสามารถมาแก้ไข ภายหลังได้โดยคลิกขวาแล้ว R ENAME แบบโฟลเดอร์ ทั่วไป เมื่อแน่ใจแล้วกด N EXT ครับ

11 9. มาถึงตรงนี้กด F INISH ถือว่าเสร็จเรียบร้อย ครับ

12 11.

13 10.

14 เมื่อเสร็จแล้วจะให้ได้ว่าผมได้ ไดร์ฟ I ซึ่งเป็นไดร์ฟที่ผม แบ่งและสร้างมาเมื่อกี่ครับ จะเห็นว่าผมไม่ได้ตั้งชื่อให้มันก็ เลยเป็น New Volume ซึ่งถ้าจะเปลี่ยนก็คลิกขวาแล้ว Rename แบบโฟลเดอร์ทั่วไปครับ เป็นไงบ้างครับไม่ยากไรเลยสำหรับ วิธีแบ่ง Partition ใน Windows 7 แฮะๆ ไม่ต้องลงโปรแกรมในการช่วยแบ่งพาร์ ติชั่น เพราะวินโดว์มีระบบแบ่งพาร์ติชั่นมาให้แล้ว ง่าย มากๆครับ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง โปรแกรม P ARTITION 1. นางสาว พัชรี สังวรดี 2. นางสาว อมลิน แก้วทูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google