งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งและใช้งานระบบ ThaiSmart farmer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งและใช้งานระบบ ThaiSmart farmer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งและใช้งานระบบ ThaiSmart farmer
วิทยากรผู้บรรยาย ว่าที่ร้อยตรีหญิง วาสนา กนกหงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง

2 แนะนำอุปกรณ์ระบบไทยสมาร์ท
เครื่องอ่านบัตรสำหรับเจ้าหน้าหน้าที่ เครื่องอ่านบัตรสำหรับเกษตรกร เครื่องอ่านบาร์โค๊ด /สำหรับใช้อ่านบาร์โค๊ดสมุดทะเบียนเกษตรกรใช้คู่กับระบบ ทบก. (การพิมพ์สมุด) กล้อง web camera /สำหรับถ่ายรูปเกษตรกร เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี หน้าจอ/สำหรับเกษตรกรดูข้อมูล

3 ระบบ Thaismart farmer สามารถดาวโหลดโปรแกรมติดตั้งและคู่มือได้ที่ เข้าใช้งานระบบhttp://www.thaismartfarmer.net

4 ความต้องการของระบบ Windows 7

5 การเข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่มี 2 วิธี
วิธีที่ 1 เข้าหน้าระบบ 1. เข้าสู่เว็บไซต์ 2. คลิกเข้าเมนู สาหรับเจ้าหน้าที่ 3. กรอกรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน

6 วิธีที่ 2 ใช้บัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่
1. ไปที่ Desktop คลิกเลือก 2. เสียบบัตรเจ้าหน้าที่ที่เครื่องอ่านบัตร 3. คลิกเลือกอ่านบัตร ระบบจะอ่านข้อมูลหน้าบัตรของเจ้าหน้าที่ 4. กรอกรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน กดเข้าสู่ระบบ E-check

7 5. เข้าสู่ระบบ Thai Smart Farmer สู่หน้าจอของผู้ขอใช้บริการ
คลิกปุ่มบันทึก 2 หรือกดปุ่ม “อ่านบัตร SmartCard” สำหรับกรณีใช้เครื่องอ่านบัตร Smart Card 3 1 ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเกษตร

8 3.1 เลือกเครื่องอ่านบัตรสำหรับเกษตร
3.2 กดปุ่มอ่านบัตร 3.3 กดปุ่มส่งข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลไปยังหน้าจอการลงทะเบียนของผู้ขอรับบริการ

9 ผู้ที่จะเข้าใช้งานระบบระดับเจ้าหน้าที่จะต้องยื่นขอรหัสจาก
หมายเหตุ ผู้ที่จะเข้าใช้งานระบบระดับเจ้าหน้าที่จะต้องยื่นขอรหัสจาก กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมได้ดำเนินการเปิดรหัสให้แล้วจึงจะสามารถใช้งานระบบไทยสมาร์ทได้ รหัสการเข้าใช้งานที่กรมเปิดให้แล้ว user : ใช้เลขบัตรประชาชน รหัสผ่าน : จะเป็นเลขสี่ตัวท้ายของบัตรประชาชน

10 การติดตั้งระบบ Thaismart
ดาวน์โหลดไฟล์และแตก Zip ไฟล์ เริ่มการติดตั้ง เมื่อติดตั้ง CIDOffice เรียบร้อยแล้วไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องให้ทำการติดตั้ง MOAC_SmartCard ต่อได้เลย

11 การ Patch

12 การ Patch

13 การอัพเดทโปรแกรม Thai smart
เนื่องจากอายุการใช้งานของ license driver สำหรับอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดมีการจำกัดเวลา เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจึงต้องทำการอัพเดทโปรแกรม ดังนี้ สังเกตที่แถบไอคอนทางขวาล่างของหน้าจอ หาไอคอนชื่อ License Manager (รูปสิงห์) และ OSCS CardReader (รูปบัตร) คลิกขวาที่แต่ละไอคอน เลือก Exit เพื่อปิดการทำการของโปรแกรมเก่า

14 ทำการ copy file จากโฟลเดอร์ Library scapi 7. 2. 1
C:\Program Files\CIDOfficer และ C:\Program Files\MOAC_SMARTCARD_SETUP (กรณีติดตั้งบน Windows 64bit จะเป็นโฟลเดอร์ Program Files(x86) ) โปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

15 การนำองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ Knowledgeองค์ความรู้ 1

16 กดปุ่ม “เพิ่มข้อมูล” 2

17 บันทึกองค์ความรู้ 3

18 เลือกสถานะ “แสดง” กดปุ่มบันทึก
4

19 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งและใช้งานระบบ ThaiSmart farmer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google