งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องดอกไม้ประจำชาติอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
จัดทำโดย ด.ญ.จันจิรา อาลี ม.3/2 รหัส 00364

2 ต้นรชพ 19/03/57 ต้นราชพฤษ์ ต้นราราชพฤษ์เป็นชื่อที่สวยงามเป็นดอกไม้ของประเทศไทยชาวไทยเขานับถือดอกสีเหลืองนี้คือสีเหลืองพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์และเป็นดอกไม้สัญลักษณ์

3 ดอกบัว ดอกบัวบัวเป็ที่เวียดนามถือว่า1ใน4ซึ่งประกอลไปด้วยต้นไผ่ ต้นสน และต้นเบญจมาศดอกไม้ที่รู้ทั่วไปก็คือดอกไม้แห่งรุ่

4 ดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ประจำชาติประเทศบูรไนและแพร่หลายศิลปะการออกแบบและพื้นเมืองโดยพบทั่วไปในแม่น้าตามบึงน้าต่างๆ

5 ดอกวินดร้ามิกซ์ เป็นดอกกล้วยไม้ที่รู้จักกันมากที่สุดในประเทศสิงค์โปร๋โดยตั้งชื่อตามผู้ผสมพันธ์ด้วยสีม่วงและรูปที่สวยงามและบานตอลอดทั้งปีทำให้ดอกยกให้เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศสิงค์โปร

6 ดอกลำดวนเป็นดอกที่สีขาวเดี่ยวมีกลิ่นหอมในตอนกลางคืนมีขนาด8เมตรยาว12เซ็น


ดาวน์โหลด ppt เรื่องดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google