งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. อธิชา โต๊ะเหมาะ ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะเกรม ชั้นม.2/1 เลขที่ 43.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. อธิชา โต๊ะเหมาะ ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะเกรม ชั้นม.2/1 เลขที่ 43."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ญ. อธิชา โต๊ะเหมาะ ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะเกรม ชั้นม.2/1 เลขที่ 43

2 นายไพร พัฒ โน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ นาบุญช่วย จังศิ ริวัฒนธำรง ประธานที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี ดร. เสนีย์ หมัดหมาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายเจตภัทร ทองวงศ์ ที่ปรึกษาเทศบาล นพ. รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รองนายกเทศมตรีนคร หาดใหญ่ นายพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายวิชิต พรรณราย รองนายกเทศมนตรี นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรี นายบรรจง ร่มสงฆ์ เลานุการนายเทศมนตรี นายอดุลศักดิ์ มูเก็ม เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะเทศบาลนครหาดใหญ่

3 วงจร ชีวิต ผีเสื้อ ไข่ ตัว หนอน ดักแด้ผีเสื้อ วงจรชีวิตผีเสื้อ


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. อธิชา โต๊ะเหมาะ ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะเกรม ชั้นม.2/1 เลขที่ 43.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google