งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชานนทร์ ทองทวี ชัยกิจ B01 1. 2 3 www.swu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชานนทร์ ทองทวี ชัยกิจ B01 1. 2 3 www.swu.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชานนทร์ ทองทวี ชัยกิจ B01 1

2 2

3 3 www.swu.ac.th

4 นายชานนทร์ ทองทวี ชัยกิจ B01 4 Academic Calendar central Library Computer / Internet Services Course Evaluation Course syllabus Course Web Site Entrance News News & Events Personal Homepage Services Thai-U.S. Education Roundtable Video on Demand Webmail Internet Registration Current Student Faculty & Staff Alumni Visiters

5 นายชานนทร์ ทองทวี ชัยกิจ B01 5 www.chula. ac.th

6 นายชานนทร์ ทองทวี ชัยกิจ B01 6 แนะนำจุฬา ฯ แนะนำจุฬา ฯ ประวัติศาสตร์ วิชาการ วิ จัย การบริการชุมชนและพัฒนา สังคม แหล่งสืบค้นความรู้และ สารสนเทศ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ข่าว กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ทรัพย์สิน และการหารายได้ กิจกรรม นิสิต นิสิตเก่า ความเป็น นานาชาติ นามานุกรม ประวัติศาสตร์ วิชาการ วิ จัย การบริการชุมชนและพัฒนา สังคม แหล่งสืบค้นความรู้และ สารสนเทศ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ข่าว กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ทรัพย์สิน และการหารายได้ กิจกรรม นิสิต นิสิตเก่า ความเป็น นานาชาติ นามานุกรม

7 นายชานนทร์ ทองทวี ชัยกิจ B01 7 www.ku.ac. th

8 นายชานนทร์ ทองทวี ชัยกิจ B01 8 ข้อมูล ทั่วไป การ บริหาร หน่วยงา น วิชาการ การเข้า ศึกษา งานวิจัย สำหรับ นิสิต สำหรับบุคลากร สมาคมศิษย์เก่า ข่าว และ กิจกรรม บริหารคอมพิวเตอร์ นานาสาระ ห้องสมุด เสียงสู่อธิการบดี

9 นายชานนทร์ ทองทวี ชัยกิจ B01 9

10 1010

11 1 กลุ่มวัยรุ่น - การติดต่อราชการเกี่ยวกับบัตร ประชาชน - การขออนุญาตขับขี่รถยนต์ - ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการ เลือกตั้ง - การเปลี่ยนแปลงขอใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์ - ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา

12 นายชานนทร์ ทองทวี ชัยกิจ B01 1212 กลุ่มวัยทำงาน การออมทรัพย์เพื่อเตรียมตั้ง ครอบครัว การซื้อหาบ้าน และ ที่อยู่ การวางแผนครอบครัว การสมรสสร้างครอบครัว การประกันสังคม

13 นายชานนทร์ ทองทวี ชัยกิจ B01 1313 กลุ่มผู้สูงอายุ การทำพินัยกรรม การจัดการมรดก การตัดมรดก

14 นายชานนทร์ ทองทวี ชัยกิจ B01 1414 THEEND


ดาวน์โหลด ppt นายชานนทร์ ทองทวี ชัยกิจ B01 1. 2 3 www.swu.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google