งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวนิตย์ติญา ดวงใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวนิตย์ติญา ดวงใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวนิตย์ติญา ดวงใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ปัญหาพฤติกรรมในเด็ก นางสาวนิตย์ติญา ดวงใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

2

3 การร้องไห้งอแงจนเขียว
สาเหตุ ปกป้องเด็กจนเกินไป แม่เป็นคนเจ้าระเบียบ การบังคับเด็กมากเกินไป ไม่เหมาะกับวัย แนวทางปฏิบัติ ผู้เลี้ยงดูเด็ก ควรแก้ไขความสัมพันธ์ที่มีกับเด็ก เข้าใจธรรมชาติและจิตใจเด็ก ช่วยให้เด็กพูดออกมาเป็นคำพูด

4 การเอะอะอาละวาด สาเหตุ ผู้ใหญ่บังคับเด็กในเรื่องที่ไม่จำเป็น
เด็กรู้สึกว่าพ่อแม่ละเลยไม่สนใจตนเอง พ่อแม่ตอบสนองเด็กอย่างไม่สม่ำเสมอ เมื่อเด็กถูกปฏิเสธหรือถูกเรียกร้องจากผู้ใหญ่มากไป เด็กรู้สึกอิจฉา บางครั้งเด็กรู้สึกไม่สบาย เด็กรู้สึกกลัว

5 การเอะอะอาละวาด ( ต่อ )
แนวทางปฏิบัติ ควรปล่อยเด็กให้อยู่คนเดียว ในที่ที่ปลอดภัย เลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม เบี่ยงเบนความสนใจของเด็ก ถ้าเด็กมีปัญหาการเจ็บป่วยทางกาย หรือสมอง ควรพาไปพบแพทย์

6 เด็กขี้กลัว สาเหตุ จากประสบการณ์ที่เคยได้รับ เด็กเล็กมักเอาอย่างพ่อแม่
คำขู่ คำเตือน คำบอกผิดๆ ของผู้ใหญ่ จากบุคลิกภาพของเด็กเอง ความกลัวที่เกิดขึ้นตามวัยบางอย่าง

7 เด็กขี้กลัว ( ต่อ ) แนวทางปฏิบัติ ให้ความรัก ความอบอุ่นมั่นคงแก่เด็ก
ไม่ขู่เด็ก ควรสอนความจริงพูดเหตุผลง่ายๆ ป้องกันเด็กจากประสบการณ์ที่น่าหวาดกลัว แก้การกลัวในผู้ใหญ่ที่ถ่ายทอดให้เด็ก อย่าให้ความรู้ผิดๆ กับเด็ก

8 เด็กดูดนิ้ว เป็นเรื่องปกติของเด็กช่วงอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
เด็กมักดูดนิ้วเมื่อหิว อ่อนเพลีย เหนื่อย ง่วง หรือฟันเริ่มขึ้น ถ้าเกิน 5 ปี ขึ้นไป ยังดูดนิ้วเป็นประจำ แสดงว่า อาจเกิดจาก ถูกกระทบกระเทือนทางอารมณ์ ถูกดุ ถูกบังคับ ความไม่เชื่อมั่นในตนเอง อิจฉาพี่น้อง ต้องการความสนใจจากพ่อแม่

9 การกัดเล็บ พบได้เมื่ออายุประมาณ 3 ปี ส่วนใหญ่จะกัดเล็บมือ
บางคนกัดจนเล็บกุด เลือดออก เล็บติดเชื้อ ลักษณะอื่นที่พบร่วม เช่น การอยู่ไม่นิ่ง นอนไม่สงบ ดูดนิ้ว

10 การกัดเล็บ ( ต่อ ) สาเหตุ แนวทางปฏิบัติ
ความเครียดเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุด แนวทางปฏิบัติ ควรแก้ที่ต้นเหตุของความเครียดต่าง ๆ ไม่ควรห้ามด้วยวาจาซ้ำ ๆ

11 เด็กพูดติดอ่าง มักเกิดจากปัญหาทางอารมณ์มากกว่าทางกาย
ช่วงอายุ 2 – 3 ปี พัฒนาการทางภาษา เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เด็กอยากสื่อสารแต่นึกหาคำพูดไม่ทัน

12 เด็กพูดติดอ่าง ( ต่อ ) แนวทางปฏิบัติ ไม่ล้อเลียน หรือหัวเราะเด็ก
ไม่ล้อเลียน หรือหัวเราะเด็ก ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้พูด ฟังเด็กพูดด้วยความอดทน ไม่พูดขัดจังหวะ ชมเชยในความรู้สึกนึกคิดและการกระทำของเด็ก

13 เด็กขี้อิจฉา สาเหตุ แนวทางปฏิบัติ
เด็กรู้สึกสูญเสียสิ่งที่เป็นเจ้าของมาก่อน ท่าทีลำเอียงของผู้ดูแล หรือพ่อแม่บางคน แนวทางปฏิบัติ ควรปฏิบัติต่อเด็กด้วยความเท่าเทียม เมื่อพ่อแม่มีบุตรคนใหม่ ควรเตรียมลูกคนโตตั้งแต่ยังท้อง

14 การเล่นอวัยวะเพศ เด็กวัย 2 – 3 ปี มักมีความสนใจในเรื่องเพศ
การเล่นบทบาทเกี่ยวกับพ่อแม่ อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศ

15 การเล่นอวัยวะเพศ( ต่อ )
แนวทางปฏิบัติ พ่อแม่ ผู้ดูแล ควรทำความเข้าใจในตัวเด็ก อย่าห้ามปรามโดยตรง ควรเบี่ยงเบนความสนใจเด็ก พ่อแม่ ผู้ดูแล ไม่ควรไปลูบหรือจับอวัยวะเพศเด็ก ถ้าเด็กหมกหมุ่นมากเกินไป ควรพาไปพบจิตแพทย์

16 ปัญหาการนอน สาเหตุ เด็กมีความกลัวในความคิด จินตนาการของตนเอง
อาการที่พบบ่อย คือ เด็กไม่ยอมนอน ร้องไห้คร่ำครวญ ไม่ยอมห่างแม่

17 ปัญหาการนอน( ต่อ ) แนวทางปฏิบัติ
ให้กำลังใจ ปลอบใจเด็ก ให้เด็กเกิดความเชื่อมั่น กรณีเด็กกลัวความมืด ให้เปิดไฟเวลานอน การป้องกันปัญหาจะเหมาะสมกว่า

18 ปัสสาวะรดที่นอน สาเหตุ เด็กมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ
มีการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ เด็กถูกเลี้ยงอย่างปล่อยปละละเลย หรือเข้มงวดเกินไป เด็กมีความวิตกกังวล กลัว มีความเครียด

19 ปัสสาวะรดที่นอน แนวทางปฏิบัติ
ไม่ควรกล่าวโทษ ล้อเลียนเด็ก ให้กำลังใจเด็ก ควรให้เด็กปัสสาวะก่อนนอน


ดาวน์โหลด ppt นางสาวนิตย์ติญา ดวงใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google