งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมบางปะกง สพป.ฉช.1 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Pomotion of Private.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมบางปะกง สพป.ฉช.1 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Pomotion of Private."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมบางปะกง สพป.ฉช.1
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Pomotion of Private Educational Institution Group Mail : Tel – 661 Fax

2 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้น ป.6>12 ร.ร. กลุ่มสาระ/วิชา เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - ภาษาไทย 49.28 45.68 + 3.60 สังคมศึกษา 48.88 44.22 + 4.66 ภาษาอังกฤษ 42.33 36.99 + 5.34 คณิตศาสตร์ 38.92 35.77 + 3.15 วิทยาศาสตร์ 40.29 37.46 + 2.83 สุขศึกษาและพลศึกษา 60.71 54.84 + 5.87 ศิลปศึกษา 57.20 52.27 + 4.93 การงานอาชีพ 61.95 53.85 + 8.10 เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 49.94 45.14 + 4.80 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

3 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร.ร. วิชาภาษาไทย เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา 48.73 45.68 + 3.05 2. วัฒนาลัย 40.56 - 5.12 3. มารดานฤมล 46.70 + 1.02 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 37.40 - 8.28 5. เทพประสิทธิ์วิทยา 44.00 - 1.68 6. ศรีวรการ 43.71 - 1.97 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 50.51 + 4.84 8. ดาราสมุทร 49.33 + 3.65 9. เซนต์แอนโทนี 50.25 + 4.57 10. ปัญจพิทยาคารฯ 46.23 + 0.55 11. สันติภาพ 51.00 + 5.32 12. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ 33.64 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

4 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร.ร. วิชาสังคมศึกษา เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา 47.31 44.22 + 3.09 2. วัฒนาลัย 43.56 - 0.66 3. มารดานฤมล 46.33 + 2.11 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 37.40 - 6.82 5. เทพประสิทธิ์วิทยา 46.25 + 2.03 6. ศรีวรการ 46.82 + 2.60 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 51.13 + 6.91 8. ดาราสมุทร 43.65 - 0.57 9. เซนต์แอนโทนี 48.03 + 3.81 10. ปัญจพิทยาคารฯ 44.64 + 0.42 11. สันติภาพ 46.00 + 1.78 12.บางน้ำเปรี้ยวกงลิ 36.55 - 7.67 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

5 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร.ร. วิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา 42.88 36.99 + 5.89 2. วัฒนาลัย 42.29 + 5.30 3. มารดานฤมล 41.25 + 4.26 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 29.75 - 7.24 5. เทพประสิทธิ์วิทยา 34.50 - 2.49 6. ศรีวรการ 40.32 + 3.33 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 50.41 8. ดาราสมุทร 38.39 + 1.40 9. เซนต์แอนโทนี 40.24 + 3.25 10. ปัญจพิทยาคารฯ 38.07 + 1.08 11. สันติภาพ 38.89 +1.90 12.บางน้ำเปรี้ยวกงลิ 28.64 - 8.35 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

6 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร.ร. วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา 39.04 35.77 + 3.27 2. วัฒนาลัย 42.78 + 7.01 3. มารดานฤมล 39.68 + 3.91 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 26.50 5. เทพประสิทธิ์วิทยา 36.50 + 0.73 6. ศรีวรการ 33.55 - 2.22 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 47.07 +11.30 8. ดาราสมุทร 31.63 - 4.14 9. เซนต์แอนโทนี 37.71 +1.94 10. ปัญจพิทยาคารฯ 34.43 - 1.34 11. สันติภาพ 35.56 12. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ 23.64 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

7 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร.ร. วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา 41.61 37.46 + 4.15 2. วัฒนาลัย 36.64 - 0.82 3. มารดานฤมล 38.13 + 0.67 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 31.48 - 5.98 5. เทพประสิทธิ์วิทยา 37.10 - 0.36 6. ศรีวรการ 35.03 - 2.43 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 42.53 + 5.07 8. ดาราสมุทร 37.41 - 0.05 9. เซนต์แอนโทนี 41.35 + 3.89 10. ปัญจพิทยาคารฯ 38.30 + 0.84 11. สันติภาพ 37.53 + 0.07 12. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ 26.09 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

8 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร.ร. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา 57.31 54.84 + 2.47 2. วัฒนาลัย 56.89 + 2.05 3. มารดานฤมล 56.58 + 1.74 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 44.60 5. เทพประสิทธิ์วิทยา 57.20 + 2.36 6. ศรีวรการ 54.97 + 0.13 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 61.67 + 6.83 8. ดาราสมุทร 59.02 + 4.18 9. เซนต์แอนโทนี 57.39 + 2.55 10. ปัญจพิทยาคารฯ 60.09 + 5.25 11. สันติภาพ 60.22 + 5.38 12. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ 41.82 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

9 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร.ร. วิชาศิลปศึกษา เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา 53.43 52.27 + 1.16 2. วัฒนาลัย 53.75 + 1.48 3. มารดานฤมล 52.10 - 0.17 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 45.00 - 7.27 5. เทพประสิทธิ์วิทยา 56.13 + 3.86 6. ศรีวรการ 52.42 + 0.15 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 54.93 + 2.66 8. ดาราสมุทร 54.59 + 2.32 9. เซนต์แอนโทนี 55.35 + 3.08 10. ปัญจพิทยาคารฯ 52.73 + 0.46 11. สันติภาพ 56.94 + 4.67 12. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ 41.82 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

10 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ป.6>12 ร.ร. วิชาการงานอาชีพและเทคโนฯ เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. ศรีวิทยา 60.00 53.85 + 6.15 2. วัฒนาลัย 54.00 + 0.15 3. มารดานฤมล 56.76 + 2.19 4. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 45.60 - 8.25 5. เทพประสิทธิ์วิทยา 55.90 + 2.05 6. ศรีวรการ 58.90 + 5.05 7. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 59.01 + 5.16 8. ดาราสมุทร 59.47 + 5.62 9. เซนต์แอนโทนี 60.06 + 6.21 10. ปัญจพิทยาคารฯ 57.91 + 4.06 11. สันติภาพ 65.11 +11.26 12. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ 48.73 - 5.12 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

11 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้น ม.3>9 ร.ร. กลุ่มสาระ/วิชา เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - ภาษาไทย 53.48 54.48 - 1.00 สังคมศึกษา  44.97 47.12 - 2.15 ภาษาอังกฤษ  26.81 28.71 - 1.90 คณิตศาสตร์  25.36 26.95 - 1.59 วิทยาศาสตร์  32.91 35.37 - 2.46 สุขศึกษาและพลศึกษา  55.26 56.67 - 1.41 ศิลปศึกษา  41.65 43.31 - 1.66 การงานอาชีพ  46.52 47.39 - 0.87 เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ  40.87 42.50 - 1.63 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

12 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร.ร. วิชาภาษาไทย เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 53.60 54.48 - 0.88 2 มารดานฤมล 56.16 + 1.68 3. ศรีวรการ 55.26 + 0.78 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 48.87 - 5.61 5. ดาราสมุทร 51.69 - 2.79 6 เซนต์แอนโทนี 53.49 - 0.99 7. ปัญจพิทยาคารฯ 52.50 - 1.98 8. เทพประสิทธิ์วิทยา 53.28 - 1.20 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 56.48 + 2.00 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

13 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร.ร. วิชาสังคมศึกษา เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 40.00 47.12 - 7.12 2 มารดานฤมล 49.98 + 2.86 3. ศรีวรการ 47.04 - 0.08 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 41.53 - 5.59 5. ดาราสมุทร 43.87 - 3.25 6 เซนต์แอนโทนี 48.51 + 1.39 7. ปัญจพิทยาคารฯ 41.39 - 5.73 8. เทพประสิทธิ์วิทยา 42.17 - 4.95 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 50.20 + 3.08 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

14 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร.ร. วิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 26.12 28.71 - 2.59 2 มารดานฤมล 26.84 - 1.87 3. ศรีวรการ 27.79 - 0.92 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 23.45 - 5.26 5. ดาราสมุทร 25.72 - 2.99 6 เซนต์แอนโทนี 26.76 - 1.95 7. ปัญจพิทยาคารฯ 26.35 - 2.36 8. เทพประสิทธิ์วิทยา 25.77 - 2.94 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 32.52 + 3.81 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

15 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร.ร. วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 26.45 26.95 - 0.50 2 มารดานฤมล 26.59 - 0.36 3. ศรีวรการ 24.58 - 2.37 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 23.01 - 3.94 5. ดาราสมุทร 24.18 - 2.77 6 เซนต์แอนโทนี 25.54 - 1.41 7. ปัญจพิทยาคารฯ 24.50 - 2.45 8. เทพประสิทธิ์วิทยา 24.23 - 2.72 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 29.11 + 2.16 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

16 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร.ร. วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 28.00 35.37 - 7.37 2 มารดานฤมล 33.83 - 1.54 3. ศรีวรการ 33.06 - 2.31 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 32.85 - 2.52 5. ดาราสมุทร 33.13 - 2.24 6 เซนต์แอนโทนี 33.58 - 1.79 7. ปัญจพิทยาคารฯ 8. เทพประสิทธิ์วิทยา 34.29 - 1.08 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 39.49 + 4.12 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

17 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร.ร. วิชาสุขศึกษา เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 50.00 56.67 - 6.67 2 มารดานฤมล 58.31 + 1.64 3. ศรีวรการ 55.78 - 0.89 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 52.18 - 4.49 5. ดาราสมุทร 55.51 - 1.16 6 เซนต์แอนโทนี 55.91 - 0.76 7. ปัญจพิทยาคารฯ 57.20 + 0.53 8. เทพประสิทธิ์วิทยา 52.79 - 3.88 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 59.70 + 3.03 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

18 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร.ร. วิชาศิลปศึกษา เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 38.24 43.31 - 5.07 2 มารดานฤมล 43.18 - 0.13 3. ศรีวรการ 42.08 - 1.23 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 38.46 - 4.85 5. ดาราสมุทร 42.40 - 0.91 6 เซนต์แอนโทนี 42.23 - 1.08 7. ปัญจพิทยาคารฯ 42.65 - 0.66 8. เทพประสิทธิ์วิทยา 42.29 - 1.02 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 43.34 + 0.03 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

19 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.3>9 ร.ร. วิชาการงานอาชีพ เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. สมาคมสงเคราะห์วิทยา 43.53 47.39 - 3.86 2 มารดานฤมล 48.94 + 1.55 3. ศรีวรการ 47.53 + 0.14 4. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 40.30 - 7.09 5. ดาราสมุทร 47.62 + 0.23 6 เซนต์แอนโทนี 47.22 - 0.17 7. ปัญจพิทยาคารฯ 45.09 - 2.30 8. เทพประสิทธิ์วิทยา 46.46 - 0.93 9. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 51.95 + 4.56 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

20 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้น ม.6>3 ร.ร. กลุ่มสาระ/วิชา เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - ภาษาไทย 43.93 47.19 - 3.26 สังคมศึกษา 34.48 36.27 - 1.79 ภาษาอังกฤษ 20.07 22.13 - 2.06 คณิตศาสตร์ 21.42 22.73 - 1.31 วิทยาศาสตร์ 31.63 33.10 - 1.47 สุขศึกษาและพลศึกษา 52.07 53.70 - 1.63 ศิลปศึกษา 32.73 0.00 การงานอาชีพ 44.45 45.76 เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ 35.10 36.70 - 1.60 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

21 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3ร.ร. วิชาภาษาไทย เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล 47.55 47.19 + 0.36 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 34.55 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 49.70 + 2.51 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

22 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3ร.ร. วิชาสังคมศึกษา เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล 35.39 36.27 - 0.88 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 31.16 - 5.11 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 36.88 + 0.61 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

23 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3ร.ร. วิชาภาษาอังกฤษ เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล 21.29 22.13 - 0.84 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 15.10 - 7.03 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 23.82 + 1.69 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

24 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3ร.ร. วิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล 22.08 22.73 - 0.65 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 16.75 - 5.98 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 25.43 + 2.70 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

25 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3ร.ร. วิชาวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล 32.06 33.10 - 1.04 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 27.69 - 5.41 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 35.15 + 2.05 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

26 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3ร.ร. วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล 54.48 53.70 + 0.78 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 44.63 - 9.07 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 57.09 + 3.39 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

27 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3ร.ร. วิชาศิลปศึกษา เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล 34.28 32.73 + 1.55 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 29.75 - 2.98 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 34.17 + 1.44 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

28 ผลคะแนนสอบโอเน็ต (O-NET) ปีการศึกษา 2555
โอเน็ตรายวิชาระดับชั้น ม.6 >3ร.ร. วิชาการงานอาชีพ เฉลี่ยระดับโรงเรียน ระดับประเทศ +, - 1. มารดานฤมล 47.80 45.76 + 2.04 2. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 35.30 3. เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 50.26 + 4.50 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

29 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (2554 – 2558) จาก สมศ.
ประเภทโรงเรียน จำนวน ประเมินแล้ว ผ่าน ไม่ผ่าน รอผลการประเมิน รอรับการประเมิน สามัญศึกษา 16 13 3 - 10 อาชีวศึกษา 5 1 4 รวม 21 18 14 โรงเรียนที่รับการประเมิน 3 โรงเรียน คือ 1. ดาราสมุทร 2. บางน้ำเปรี้ยวกงลิ 3. อิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ * สมศ. จะเข้าประเมินประมาณภาคเรียนที่ 2/2556 : กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมบางปะกง สพป.ฉช.1 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน Pomotion of Private.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google