งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า

2 แง แง !! เป็นอะไรจ๊ะเจ้าเป็ดน้อย ผมวิเคราะห์รายการค้าไม่เป็นครับ
ง่ายนิดเดียวเดี๋ยวพี่สอนเอง แง แง !! เป็นอะไรจ๊ะเจ้าเป็ดน้อย

3 การวิเคราะห์รายการค้า คือ การพิจารณาว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นในกิจการมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร สามารถวิเคราะห์ได้ 5 รายการ ดังนี้ 1. สินทรัพย์เพิ่ม+ ส่วนของเจ้าของเพิ่ม+ 2. สินทรัพย์เพิ่ม+ หนี้สินเพิ่ม+ 3. สินทรัพย์ลด- หนี้สินลด- 4. สินทรัพย์ลด- ส่วนของเจ้าของลด- 5. สินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่ม+ สินทรัพย์อย่างหนึ่งลด-

4 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
เมื่อมีรายการเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินทรัพย์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี เนื่องจากบางรายการไม่สามารถออกเป็นใบเสร็จได้ เช่น ค่าพาหนะหรือเจ้าของกิจการถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว

5 เข้าใจบ้างหรือยังจ๊ะ
การวิเคราะห์รายการค้า 1.รายการค้า คือ รายการที่เกิดขึ้นในกิจการที่ก่อให้เกิดการโอนเงินระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอกๆ 2.รายการที่ไม่ใช่รายการค้า คือรายการที่เกิดขึ้นในกิจการแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการโอนเงิน เช่น รับสมัครพนักงาน เข้าใจบ้างแล้วครับ เข้าใจบ้างหรือยังจ๊ะ

6 การจัดหมวดหมู่และการกำหนดเลขที่บัญชี
การจัดหมวดหมู่บัญชี คือ การแบ่งบัญชีต่างๆออกเป็นประเภทเพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกในการบันทึกบัญชีแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้ 3. ส่วนของเจ้าของ 2. หนี้สิน ใช่ไหมครับ!!! 1. สินทรัพย์ ใช่จ๊ะ การกำหนดเลขที่บัญชี คือ การกำหนดตัวเลขหรือกำหนดตามสภาพคล่องของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของหรือลักษณะ

7 ศัพท์บัญชี คำศัพท์บัญชี ความหมาย 1. Account Numbers 2.Block Code
3.Business Transactions 4.Chart of Accounts 5.Expenses 6.Non Business Transactions 7.Revenue 8.Temporary Account 9.Transaction Analysis 10.Withdrawals 1.เลขที่บัญชี/รหัสบัญชี 2. เลขที่บัญชี/รหัสบัญชีแบบเป็นช่วงเป็นตอน 3.รายการค้า 4.ผังบัญชี 5.ค่าใช้จ่าย 6.รายการที่ไม่ใช่รายการค้า 7.รายได้ 8.บัญชีชั่วคราว 9.การวิเคราะห์รายการค้า 10.ถอนใช้ส่วนตัว

8 ทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละจ๊ะ
ขอบคุณครับพี่ ครับ ทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละจ๊ะ ง่ายใช่ไหมจ๊ะ

9 อ้อยนำเงินสดมาลงทุนเราจะวิเคราะห์รายการค้ายังไงนะ
ผมรู้ครับ สินทรัพย์เพิ่ม ส่วนของเจ้าของเพิ่ม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การวิเคราะห์รายการค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google