งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง กนกวรรณ จันทโชค ชั้น ม2/10 เลขที่21

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง กนกวรรณ จันทโชค ชั้น ม2/10 เลขที่21"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง กนกวรรณ จันทโชค ชั้น ม2/10 เลขที่21
แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง กนกวรรณ จันทโชค ชั้น ม2/10 เลขที่21

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ เด็กหญิง กนกวรรณ จันทโชค
ชื่อ เด็กหญิง กนกวรรณ จันทโชค วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2543 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 34/1 ม 4 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 เบอร์โทร อีเมล์ Facebook กนกวรรณ จันทโชค kanokwan jantachok

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปี่ที่1-3 โรงเรียนเทศบาลนาทวี
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนบ้านนาทวี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนบ้านกะทิง ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ
คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น รักไม่ยุ่ง มุ่งแต่เรียน วัยรุ่นมาเวียน กูไม่เรียนแล้วโว๊ย รากฐานของบ้านคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา งานอดิเรก ฟังเพลง อ่านหนังสือ ร้องเพลง ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ด้านคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิง กนกวรรณ จันทโชค ชั้น ม2/10 เลขที่21

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google