งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์  เพื่อ  1. ดำรงเผ่าพันธุ์  2. ถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด จากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์  เพื่อ  1. ดำรงเผ่าพันธุ์  2. ถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด จากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นต่อไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม

2

3 สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์  เพื่อ  1. ดำรงเผ่าพันธุ์  2. ถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด จากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นต่อไป

4 - การสืบพันธุ์ของคน - อาศัยเพศ - การเจริญเติบโตของคน - ส่วนสูง / น้ำหนัก - วัยหนุ่มสาว - ชาย 11-16 ปี / หญิง 10-15 ปี - วัยเจริญพันธุ์ ( สามารถมีบุตรได้ ) - ชาย ( สร้างอสุจิ )/ หญิง ( มี ประจำเดือน )

5 หลอดสร้างอสุจิ (seminiferous tubule) (epididy mis) (scrot om) (testis ) (vas deferens ) (Cowper’s gland) (prostate gland) (seminal vasicle)

6 22+X 22+y 44+XY เซลล์ ร่างกาย เซลล์ สืบพันธุ์

7

8

9

10

11

12

13 44+XY 44+XX

14 การ ตั้งครรภ์

15

16 ฟีตัส (fetus)

17 ก. แฝดร่วมไข่ ข. แฝดต่างไข่

18 การคุมกำเนิด 1. วิธีธรรมชาติ 2. โดยใช้ อุปกรณ์ 3. โดยใช้ สารเคมี 4. การผ่าตัดทำ หมัน

19 การสืบพันธุ์ของสัตว์

20 metamorphosis

21 หน่อ

22 สรุปคำศัพท์ที่ควรรู้ 1. กระบวนการสร้างอสุจิ (spermatogenesis) 2. สเปิร์ม (sperm) / ไข่ (egg/ ovum) 3. การตกไข่ (ovulation) 4. กระบวนการสร้างเซลล์ไข่ (oogenesis) 5. การปฏิสนธิ (fertilization) 6. ไซโกต (zygote) 7. เอ็มบริโอ (embryo) 8. ฟีตัส (fetus) 9. การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (metamorphosis) 10. การแตกหน่อ (budding)


ดาวน์โหลด ppt การสืบพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะทาง พันธุกรรม. สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์  เพื่อ  1. ดำรงเผ่าพันธุ์  2. ถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด จากบรรพบุรุษไปสู่รุ่นต่อไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google