งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส้วมแห้งหมักมูล บทนำ. เมื่อคุณเริ่มก้าวเข้าสู่ห้องน้ำคุณจะ พบสิ่งต่างดังนี้ มีถังน้ำสำหรับใส่ ขี้เถ้าเพื่อกลบ มูล มีช่องต่อท่อ แยกสำหรับขับ ปัสสาวะออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส้วมแห้งหมักมูล บทนำ. เมื่อคุณเริ่มก้าวเข้าสู่ห้องน้ำคุณจะ พบสิ่งต่างดังนี้ มีถังน้ำสำหรับใส่ ขี้เถ้าเพื่อกลบ มูล มีช่องต่อท่อ แยกสำหรับขับ ปัสสาวะออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส้วมแห้งหมักมูล บทนำ

2 เมื่อคุณเริ่มก้าวเข้าสู่ห้องน้ำคุณจะ พบสิ่งต่างดังนี้ มีถังน้ำสำหรับใส่ ขี้เถ้าเพื่อกลบ มูล มีช่องต่อท่อ แยกสำหรับขับ ปัสสาวะออก จากมูล อิฐสำหรับการ ปิดทับฝาช่องที่ ไม่ใช้งาน ท่อสำหรับการ ระบายอากาศ เพื่อให้ไม่มีกลิ่น

3 ขั้นตอนการใช้ห้องน้ำ สวยงาม และใช้ง่าย มี 3 ช่อง, สามารถใช้เฉพาะ 2 ช่องเป็นที่ถ่ายมูล และ ปัสสาวะ ส่วนอีก 1 ช่องปิด ฝาเพื่อสำรองไว้ใช้คราว ต่อไป เปิดฝา Poop! มีกระดาษชำระ สำหรับการ ทำความสะอาด ขันตักหรือที่ตัก ขี้เถ้าสำหรับ การกลบมูลที่ถ่ายออกมา ปิดฝา

4 การป้องกันแมลง ท่อเหล่านี้เป็นที่ระบายอากาศ พร้อมกับใส่ที่ป้องกัน แมลงมารบกวน

5 การเปิดประตูเก็บปุ่ยหมักมูล ลักษณะปุ่ยหมักมูล จะเหมือนดินทั่วไป ระยะเวลาการย่อยสะ ลายตัว 9 เดือน ประตูทำขึ้นให้ สามารถเลื่อน ขึ้น – ลง จากพื้น เพื่อ ความสะดวกในการ เก็บหมักมูลออก


ดาวน์โหลด ppt ส้วมแห้งหมักมูล บทนำ. เมื่อคุณเริ่มก้าวเข้าสู่ห้องน้ำคุณจะ พบสิ่งต่างดังนี้ มีถังน้ำสำหรับใส่ ขี้เถ้าเพื่อกลบ มูล มีช่องต่อท่อ แยกสำหรับขับ ปัสสาวะออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google