งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการเรื่อง การกลั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการเรื่อง การกลั่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการเรื่อง การกลั่น

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการกลั่นและแยกองค์ประกอบของสารที่มีจุดเดือดต่างกันตามความสามารถในการระเหยของสารประกอบนั้น

3 บทนำ การกลั่นเป็นการแยกสารประกอบจากสารละลายโดยประสิทธิภาพการแยกขึ้นกับความสามารถในการระเหยของสารประกอบนั้นๆ การกลั่นในอุตสาหกรรมอาหารที่พบได้แก่ การแยกน้ำมันหอมระเหยออกจากน้ำผลไม้ การทำน้ำผลไม้เข้มข้น หรือการทำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ลักษณะทั่วไปของการกลั่นจะต้องการความร้อนเพื่อทำให้ของเหลวระเหยกลายเป็นไอ

4 เครื่องมือและอุปกรณ์

5 เครื่องกลั่น

6 ที่วัดเปอร์เซนต์แอลกอฮอล์
สารตัวอย่าง ที่วัดเปอร์เซนต์แอลกอฮอล์ กระบอกตวง บีกเกอร์ กรวย

7 วิธีการทดลอง

8 1. เช็คอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องกลั่นให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน

9 วัดเปอร์เซนต์แอลกอฮอล์ของสารตัวอย่าง หรือหาค่าสัดส่วนโมล ของแอลกอฮอล์ จดบันทึกผลที่ได้

10 เปิดวาล์วน้ำ แล้วเปิด switch การทำงานของเครื่อง เพื่อให้น้ำเข้า Condenser ก่อน

11 switch ที่ 1 switch ที่ 2 switch ที่ 3

12 เติมสารตัวอย่างลงใน Flask ของเครื่องกลั่นให้ได้ระดับตามที่เครื่องระบุไว้

13 5. ตั้งค่าการทำงานของเครื่องกลั่นที่ Controller ให้มีค่าดังนี้
feed temperature : close to boiling point, approx. 80 feed rate : approx. 2 Lites / hr reflux ratio : 3 : 1 heating power to reboiler : kW หมายเหตุ ค่าดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการทำงานของท่าน

14 6. กดปุ่ม start รอให้เครื่องกลั่นทำงานคงที่ประมาณ 30 นาที

15 เก็บสารตัวอย่างที่ได้จาก top column และ bottom column เพื่อนำมาวัดเปอร์เซนต์แอลกอฮอล์ หรือหาค่าสัดส่วนโมล ของแอลกอฮอล์ที่ได้จาก top column และ bottom column จดบันทึกค่า สารจาก top column สารจาก bottom column

16 ปิดสวิตซ์การทำงานของเครื่อง และทำความสะอาดเครื่องต่อไป
วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง รายงานการทดลอง

17 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการทดลอง เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์
สัดส่วนโมลแอลกอฮอล์ เปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ สารตัวอย่าง (XM) top column (XE) bottom column (XA)

18 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการเรื่อง การกลั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google