งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาวะแทรกช้อน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง นพ.อำพล เวหะชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาวะแทรกช้อน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง นพ.อำพล เวหะชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาวะแทรกช้อน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง นพ.อำพล เวหะชาติ
นพ.อำพล เวหะชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2 ภาวะแทรกช้อนจากโรคเบาหวาน

3 ภาวะแทรกช้อนจากโรคความดันโลหิตสูง
ไตเสื่อม ไตวาย หลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ

4 หลอดเลือดหัวใจอุดตัน

5 หลอดเลือดสมองอุดตัน

6 ภาวะไตเสื่อม สู่ภาวะไตวาย

7 การล้างไตทางหน้าท้อง

8 การล้างไตทางหลอดเลือดแดง

9 อาหารชะลอไตเสื่อม ห้ามอาหารเค็ม

10 อาหารรสหวาน/อาหารไขมันสูง

11 “ลดอ้วนลดพุง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”
การกินอาหารให้ถูกส่วน 2 : 1 : 1

12 ด้วยความปรารถนาดี จากคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

13 การใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
เภสัชกรหญิง จรัสพร นวานุช


ดาวน์โหลด ppt ภาวะแทรกช้อน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง นพ.อำพล เวหะชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google