งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายแบบผสม จัดทำโดย ด. ช. ธีรภัทร ระงับทุกข์ ด. ช. ผดุงศักดิ์ อิ่มคุ้ม ด. ช. พีระยุทธ พอกพูล นำเสนอ อ. พรทิพย์ ตองติดรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายแบบผสม จัดทำโดย ด. ช. ธีรภัทร ระงับทุกข์ ด. ช. ผดุงศักดิ์ อิ่มคุ้ม ด. ช. พีระยุทธ พอกพูล นำเสนอ อ. พรทิพย์ ตองติดรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายแบบผสม จัดทำโดย ด. ช. ธีรภัทร ระงับทุกข์ ด. ช. ผดุงศักดิ์ อิ่มคุ้ม ด. ช. พีระยุทธ พอกพูล นำเสนอ อ. พรทิพย์ ตองติดรัมย์

2

3 เครือข่ายแบบผสม เป็น Topology ใหม่ที่ผสมผสานรูปแบบของ Star, Bus และ Ring เข้าด้วยกันเป็นการลดจุดอ่อนและเพิ่มจุดเด่น ให้กับ ระบบ มักใช้ระบบ Wide Area Network ( WAN) และ Enterprise-Wide Network คือจะมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อย หลายๆ เครือข่าย เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานเครือข่าย บริเวณกว้างเป็นตัวอย่างเครือข่ายผสมที่พบเห็นกันมาก ที่สุด เครือข่ายแบบนี้จะเชื่อมต่อเครือข่ายเล็ก - ใหญ่ หลากหลายแบบเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียว ซึ่ง เครือข่ายที่ถูกเชื่อมต่ออาจจะอยู่ห่างกันคนละจังหวัด หรือ อาจจะอยู่คนละประเทศก็เป็นได้

4 การเข้าถึงระยะไกล คุณสมบัติเด่นอย่างหนึ่งของเครือข่ายแบบผสม ก็คือ ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายจากระยะไกล เช่น อยู่ที่บ้าน หรืออยู่ภาคสนามได้ในการเชื่อมต่อก็จะได้ คอมพิวเตอร์สั่งโมเด็มหมุนสัญญาณให้วิ่งผ่าน สายโทรศัพท์ไปเชื่อมต่อกับเครือข่าย หลังจากการ เชื่อมต่อผู้ใช้สามารถเข้าไปเรียกใช้ข้อมูลได้เสมือนกับว่า กำลังใช้เครือข่ายที่บริษัท การบริหารเครือข่าย เนื่องจากเครือข่ายผสมเป็นการผสมผสาน เครือข่ายหลายแบบเข้าด้วย กัน ซึ่งแต่ละเครือข่ายก็มี รายละเอียดทางเทคนิคแตกต่างกันไป ดังนั้น การบริหาร เครือข่ายก็อาจจะยากกว่าเครือข่ายแบบอื่น ๆด้วยเหตุนี้ บริษัทที่มีเครือข่ายผสมขนาดใหญ่ของตัวเองก็มักจะตั้ง แผนกที่ทำหน้าที่ดูแลและบริหารเครือข่ายนี้โดยเฉพาะ ค่าใช้จ่าย โดยปกติเครือข่ายแบบผสมจะมีราคาแพงกว่า เครือข่ายแบบต่างๆ เพราะ เครือข่ายแบบนี้เป็นเครือข่าย ขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนสูง นอกจากนี้ยังต้องมีการ ลงทุนเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอด ภัยมากกว่าเครือข่ายอื่นอีกด้วยเนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อ ระยะไกล


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายแบบผสม จัดทำโดย ด. ช. ธีรภัทร ระงับทุกข์ ด. ช. ผดุงศักดิ์ อิ่มคุ้ม ด. ช. พีระยุทธ พอกพูล นำเสนอ อ. พรทิพย์ ตองติดรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google