งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด.ช.ธิติวุฒิ ปั้นจาด ชั้น ป. ๕/๘ เลขที่ ๔๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด.ช.ธิติวุฒิ ปั้นจาด ชั้น ป. ๕/๘ เลขที่ ๔๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด.ช.ธิติวุฒิ ปั้นจาด ชั้น ป. ๕/๘ เลขที่ ๔๖
เกมมาตราตัวสะกด ด.ช.ธิติวุฒิ ปั้นจาด ชั้น ป. ๕/๘ เลขที่ ๔๖

2 คำใดอยู่ในมาตรา แม่กก
คำใดอยู่ในมาตรา แม่กก นก บันได ข้าว

3 ถูกต้องนะครับ ไปข้อ ๑ ไปข้อ ๒ ไปข้อ ๓ ไปข้อ ๔ ไปข้อ ๕ ไปข้อ ๖ ไปข้อ ๗
ไปข้อ ๘ ไปข้อ ๙ ไปข้อ ๑๐

4 ผิดนะคะ กลับไปข้อ ๑ กลับไปข้อ ๒ กลับไปข้อ ๓ กลับไปข้อ ๔ กลับไปข้อ ๕
กลับไปข้อ ๖ ผิดนะคะ กลับไปข้อ ๗ กลับไปข้อ ๘ กลับไปข้อ ๙ กลับไปข้อ ๑๐

5 คำใดอยู่ในมาตรา แม่กบ
คำใดอยู่ในมาตรา แม่กบ หก ยางลบ ลาว

6 คำใดอยู่ในมาตรา แม่กด
คำใดอยู่ในมาตรา แม่กด หอไอเฟล ใบพลู รถ

7 คำใดอยู่ในมาตรา แม่กน
คำใดอยู่ในมาตรา แม่กน วงเวียน รถไฟ ลิเก

8 คำใดอยู่ในมาตรา แม่กม
คำใดอยู่ในมาตรา แม่กม ดินสอ ตุ๊กตา ร่ม

9 คำใดอยู่ในมาตรา แม่เกย
คำใดอยู่ในมาตรา แม่เกย ใบเตย กระถาง ผมเปีย

10 คำใดอยู่ในมาตรา แม่กง
คำใดอยู่ในมาตรา แม่กง มะขาม มะพร้าว มะม่วง

11 คำใดอยู่ในมาตรา แม่เกอว
คำใดอยู่ในมาตรา แม่เกอว ลูกข่าง ว่าว กังหัน

12 คำใดอยู่ในมาตรา แม่ ก กา
คำใดอยู่ในมาตรา แม่ ก กา สุโขทัย เชียงใหม่ ภูเก็ต

13 มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีกี่มาตรา
๑๐ มาตราตัวสะกดในภาษาไทยมีกี่มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา


ดาวน์โหลด ppt ด.ช.ธิติวุฒิ ปั้นจาด ชั้น ป. ๕/๘ เลขที่ ๔๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google