งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการโรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการโรงเรียน

2 ( หลังที่ 1 แบบ ป.1ก.,ขนาด 4 ห้อง, สร้างเมื่อ
อาคารเรียน ( หลังที่ 1 แบบ ป.1ก.,ขนาด 4 ห้อง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516, งบประมาณ 138,000 บาท )

3 ( หลังที่ 2 แบบ ป.1ก.,ขนาด 4 ห้อง, สร้างเมื่อ
อาคารเรียน ( หลังที่ 2 แบบ ป.1ก.,ขนาด 4 ห้อง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519, งบประมาณ 138,977 บาท )

4 ( หลังที่ 3 แบบ สปช.2/28,ขนาด 9 ห้อง,
อาคารเรียน ( หลังที่ 3 แบบ สปช.2/28,ขนาด 9 ห้อง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535, งบประมาณ 2,695,000 บาท )

5 อาคารอเนกประสงค์ ( หลังที่ 1 แบบ สปช.205/26, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533, งบประมาณ 970,000 บาท )

6 ส้วม ( หลังที่ 1 แบบ สข/ส001, ขนาด 3 ที่นั่ง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523, งบประมาณ 20,000 บาท )

7 ( หลังที่ 2 แบบ สข/ส001, ขนาด 2 ที่นั่ง,
ส้วม ( หลังที่ 2 แบบ สข/ส001, ขนาด 2 ที่นั่ง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528, งบประมาณ 20,000 บาท )

8 ( หลังที่ 3 แบบ สปช. 601/26, ขนาด 4 ที่นั่ง,
ส้วม ( หลังที่ 3 แบบ สปช. 601/26, ขนาด 4 ที่นั่ง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528, งบประมาณ 55,000 บาท )

9 ( หลังที่ 4 แบบ สปช. 601/26, ขนาด 4 ที่นั่ง,
ส้วม ( หลังที่ 4 แบบ สปช. 601/26, ขนาด 4 ที่นั่ง, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533, งบประมาณ 55,000 บาท )

10 ห้องสมุด ( หลังที่ 1 ขนาด 8 x 9เมตร)

11 ( หลังที่ 1 แบบ ศาลาหกเหลี่ยม,
ศาลาพักร้อน ( หลังที่ 1 แบบ ศาลาหกเหลี่ยม, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2546, งบประมาณ 47,000 บาท )

12 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542, งบประมาณ 98,535 บาท )
สนามกีฬา ( สนามที่ 1 แบบ สนามบาสเก็ตบอล, สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542, งบประมาณ 98,535 บาท )

13 งบประมาณ 25,000 บาท ความจุ 90 ลบ.ม.)
ถังเก็บน้ำ ( แบบ ฝ. 30 , สร้าง พ.ศ. 2523, งบประมาณ 25,000 บาท ความจุ 90 ลบ.ม.)

14 งบประมาณ 35,000 บาท ความจุ 90 ลบ.ม.)
ถังเก็บน้ำ ( แบบ ฝ. 30 , สร้าง พ.ศ. 2530, งบประมาณ 35,000 บาท ความจุ 90 ลบ.ม.)

15 แปลงเกษตร ( สร้าง พ.ศ. 2549, ขนาด 5 x 20 = ตร.ม.)

16 เรือนเพาะชำ ( สร้างเมื่อ พ.ศ )

17 ( ขนาด 2.5 x 3 = 7.5 ตร.ม.,สร้างเมื่อ
หอพระ ( ขนาด 2.5 x 3 = ตร.ม.,สร้างเมื่อ พ.ศ. 2550, งบประมาณ 130,000 บาท )

18 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520, งบประมาณ 60,000 บาท
โรงอาหาร ( แบบ สามัญ/336 ,ขนาด 8 x 15 = ตร.ม. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520, งบประมาณ 60,000 บาท ต่อเติมเมื่อพ.ศ งบประมาณ 173,684 บาท )

19 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552, งบประมาณ 100,000 บาท)
ลานกองอำนวยการ ( ขนาด 14 x 2 = 28 ตร.ม. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2552, งบประมาณ 100,000 บาท)

20 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548, งบประมาณ 20,000 บาท)
โรงจอดรถ ( ขนาด 5 x 25 = ตร.ม. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548, งบประมาณ 20,000 บาท)

21 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551, งบประมาณ 3,000 บาท)
โรงจอดรถจักรยานยนต์ ( ขนาด 2.5 x 9 = ตร.ม. สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551, งบประมาณ 3,000 บาท)

22 กิจกรรมเด่นของโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

23 กิจกรรมเด่นของโรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

24 การปลูกผักปลอดสารพิษของนักเรียน

25 การเพาะเห็ดนางฟ้าของนักเรียน

26 ธนาคารขยะในโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt นายสุพล บทจร ผู้อำนวยการโรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google