งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 5. ในยุคของคอมพิวเตอร์วีแอลเอสไอ เมื่อ ไมโครคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถ สูง ทำงานได้เร็ว สามารถประมวลผลและ แสดงผลได้ครั้งละมากๆ จึงทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 5. ในยุคของคอมพิวเตอร์วีแอลเอสไอ เมื่อ ไมโครคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถ สูง ทำงานได้เร็ว สามารถประมวลผลและ แสดงผลได้ครั้งละมากๆ จึงทำให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 5

2 ในยุคของคอมพิวเตอร์วีแอลเอสไอ เมื่อ ไมโครคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถ สูง ทำงานได้เร็ว สามารถประมวลผลและ แสดงผลได้ครั้งละมากๆ จึงทำให้ คอมพิวเตอร์ทำงานได้หลายงานพร้อม กัน ทั้งยังมีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ หลายๆ ตัวเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถถ่าย โอนข้อมูลข่าวสารกันระหว่าเครื่องได้ ทำ ให้เกิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้แก่

3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) เป็นเครือข่ายที่ เชื่อมโยงภายในองค์กร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นการนำ เครือข่ายภายในองค์กรมาเชื่อมต่อเข้ากันเป็น เครือข่ายสากลที่ต่อเชื่อมกันทั่วโลก

4 ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ยุคที่ 5 1. คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ ใช้เพื่อช่วยในการ จัดการ การตัดสินใจ และแก้ปัญหา โดยจะ มีการ จัดเก็บข้อมูลไว้เมื่อต้องการใช้งานก็ สามารถเรียกข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้ในการ ทำงานได้ 2. คอมพิวเตอร์ยุคนี้เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ ( Artificail Intalligence : AI)

5 3. มีการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานด้าน กราฟฟิกอย่างแพร่หลายมากขึ้น 4. ขนาดเครื่องมีแนวโน้นเล็กลงและมี ความเร็วสูง เช่น โน๊ตบุ๊ค ( NoteBook ) 5. การปฏิบัติงานต่างๆมีการใช้คอมพิวเตอร์ แทนแรงงานมนุษย์ 6. ซอฟแวร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วขึ้น มาก รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นหุ่นยนต์

6 คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน จึงเป็น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงต่อถึงกัน ทำงาน ร่วมกัน สามารถส่งเอกสารข้อความระหว่าง กันได้ ทั้งยังสามารถประมวลผล รูปภาพ เสียง และวีดิ ทัศน์ ไมโครคอมพิวเตอร์ในยุคนี้จึงทำงาน กับสื่อหลายชนิดที่เรียกว่า สื่อประสม (multimedia)


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ ยุคที่ 5. ในยุคของคอมพิวเตอร์วีแอลเอสไอ เมื่อ ไมโครคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถ สูง ทำงานได้เร็ว สามารถประมวลผลและ แสดงผลได้ครั้งละมากๆ จึงทำให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google