งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำในมาตรา แม่ ก กา แม่ กบ แม่ กก แม่ กง แม่ เกอว แม่ กม แม่ กน แม่ เกย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำในมาตรา แม่ ก กา แม่ กบ แม่ กก แม่ กง แม่ เกอว แม่ กม แม่ กน แม่ เกย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำในมาตรา แม่ ก กา แม่ กบ แม่ กก แม่ กง แม่ เกอว แม่ กม แม่ กน แม่ เกย แม่ กด

2 แม่ ก กา คำในมาตราแม่ ก กา เป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดท้ายคำหรือท้ายพยางค์ อ่านออกเสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ เช่น ปลา ใจ ไอ อา รู งู

3 แม่ กก แม่กก คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือน ก เป็นตัวสะกด เช่น ปาก เมฆ นก เลข นาค

4 แม่ เกอว คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่เกอว อ่านออกเสียง ว เป็นตัวสะกดเช่น ดาว เลว แมว ข้าว เลิก

5 แม่ กน คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่กนอ่านออกเสียงเหมือน น เป็นตัวสะกด
แม่ กน คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่กนอ่านออกเสียงเหมือน น เป็นตัวสะกด เช่น เอิน เกิน กิน บอล ปัญญา เทศบาล

6 แม่ กด คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่กดอ่านออกเสียงเหมือน ด เป็น ตัวสะกด เช่น ลูกเกด เกิด เสร็จ ก๊าซ ประเสริฐ น๊อต

7 แม่ กบ คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่กบอ่านออกเสียงเหมือน บ เป็นตัวสะกด เช่น กบ ลาบ ธูป กราฟ

8 แม่ กง คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่กงอ่านออกเสียงเหมือน ง เป็นตัวสะกด เช่น กางเกง กุ้ง ก้าง เครื่อง

9 แม่ กม คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่กมอ่านออกเสียงเหมือน ม เป็นตัวสะกด เช่น เกม แฟ้ม ฟาร์ม

10 แม่ เกย คือ พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดแม่เกยอ่านออกเสียงเหมือน ย เป็นตัวสะกด เช่น เนย ใบเตย นาย

11 คุณครู สรัญญา โพธิ์เอี่ยม
จัดทำโดย 1. ธงศิริชัย คล้ายคลึง 2. ชานน สุขสวาท เสนอ คุณครู สรัญญา โพธิ์เอี่ยม


ดาวน์โหลด ppt คำในมาตรา แม่ ก กา แม่ กบ แม่ กก แม่ กง แม่ เกอว แม่ กม แม่ กน แม่ เกย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google