งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software จัดทำโดย นางสาวนรีกานต์ ซองเงิน ชั้น ม.4/13 เลขที่ 38 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software จัดทำโดย นางสาวนรีกานต์ ซองเงิน ชั้น ม.4/13 เลขที่ 38 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software จัดทำโดย นางสาวนรีกานต์ ซองเงิน ชั้น ม.4/13 เลขที่ 38 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน

2 ซอฟต์แวร์ หรือ ส่วนชุดคำสั่งหรือบางครั้งมีการสะกดว่า ซอฟ ‌ ท์แวร์ เป็นส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ซอฟต์แวร์นั้น นอกจากจะสามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ยังสามารถใช้งานบนเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์อื่น เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือหุ่นยนต์ในโรงงาน หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ คำว่า " ซอฟต์แวร์ " ใช้ครั้ง แรกโดย จอห์น ดับเบิลยู. เทอร์กีย์ ในปี พ. ศ. 2500 ( ค. ศ. 1957) โดยแนวคิดของซอฟต์แวร์ ปรากฏครั้งแรกในเรียงความของแอลัน ทัวริง บิดา ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวกันว่าโปรแกรม คอมพิวเตอร์ชิ้นแรกของโลกเขียนโดยเอดา ไบ รอนเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเครื่องวิเคราะห์ของ ชาร์ลส แบบเบจ

3 ประเภทของซอฟต์แวร์ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System/Infrastructure software) ใช้ในการทำให้ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทำงานกับ ระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยรวมถึง ระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ และ ระบบหลักของคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

4 2. โปรแกรมประยุกต์หรือ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software) ช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถดำเนินงานต่าง ๆ โดยทั่วไปเช่น โปรแกรมสำนักงาน ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์เกม เว็บ เบราว์เซอร์ โดยโปรแกรมประยุกต์ จะมีจียูไอ

5 3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Tools/Utilities) ประกอบไปด้วย เครื่องมือช่วยให้โปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรมอื่น ๆ หรือ โปรแกรมประยุกต์ได้ เครื่องมือ ต่าง ๆ ประกอบไปด้วย คอมไพเลอร์ อินเตอร์พรีเตอร์ ดี บักเกอร์


ดาวน์โหลด ppt Software จัดทำโดย นางสาวนรีกานต์ ซองเงิน ชั้น ม.4/13 เลขที่ 38 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google