งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43101"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศ สอนโดย นายวิเชียร มีสม

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจการมีเพศสัมพันธ์ และการวางแผนครอบครัว

3 3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ - อารมณ์รุนแรง - อารมณ์อ่อนโยน - อารมณ์มีหลายอย่าง

4 อย่างราบรื่น มีความสุข
4 ทำอย่างไรชีวิตจะดำเนินไป อย่างราบรื่น มีความสุข - คู่สมรสต้องเข้าใจเบื้องต้น - รู้จักการปรับตัวที่ดี - ขจัดความขัดแย้ง

5 มีความเข้าใจและความอดทน ควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ ต้องมีวุฒิทางอารมณ์
5 มีความเข้าใจและความอดทน ควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ ต้องมีวุฒิทางอารมณ์

6 . . . . เวลามีปัญหากลุ้มใจ ผู้ชายเลือกปรึกษาใครบ่อยที่สุด 14 เพื่อน
6 เวลามีปัญหากลุ้มใจ ผู้ชายเลือกปรึกษาใครบ่อยที่สุด 14 . เพื่อน คนรัก ครอบครัว ไม่บอกใคร แก้ปัญหาเอง 43 . 6 . 37 .

7 . . . . . ผู้ชายสังเกตุส่วนไหนของ ผู้หญิงเป็นอย่างแรก 14 ยิ้มของเธอ
7 ผู้ชายสังเกตุส่วนไหนของ ผู้หญิงเป็นอย่างแรก 14 . ยิ้มของเธอ หน้าอก ขา ทรงผม รูปร่าง 23 . 9 . 3 . 51 .

8 . . . . ผู้ชายชอบให้ผู้หญิงของเขา แต่งตัวสไตล์ไหนที่สุด 14
8 ผู้ชายชอบให้ผู้หญิงของเขา แต่งตัวสไตล์ไหนที่สุด 14 . เสื้อยืด กางเกงยีนส์ ชุดกระโปรงพริ้ว ยาว ชุดสาวออฟฟิศ แต่งอย่างทุกวันนี้ก็พอ 13 . 7 . 66 .

9 . . . . ถ้าไม่ได้ไปพักร้อนกับคนรักผู้ชาย อยากจะไปเที่ยวกับใครมากที่สุด
9 34 . ครอบครัว กลุ่มเพื่อนสนิท แฟนคนอื่น ไปคนเดียว 51 . 6 . 9 .

10 ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด ภาวะของครอบครัว
10 ครอบครัว เป็นสถาบันทางสังคมที่เล็กที่สุด ภาวะของครอบครัว ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวในชีวิต

11 ความพร้อมก่อนการสมรส 1. ตัวบุคคล บคลิกภาพ ความสนใจ
11 ความพร้อมก่อนการสมรส 1. ตัวบุคคล บคลิกภาพ ความสนใจ ความคิดเห็น สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์

12 1.1 รูปร่างหน้าตา 1.2 อุปนิสัย 1.3 วัยและวุฒิภาวะ 1.4 การศึกษา อาชีพ
12 1.1 รูปร่างหน้าตา 1.2 อุปนิสัย 1.3 วัยและวุฒิภาวะ 1.4 การศึกษา อาชีพ 1.5 สุขภาพกาย 1.6 ความรัก

13 2.3 ความสัมพันธ์ครอบครัว
13 2. ภูมิหลังครอบครัว 2.1 การอบรมเลี้ยงดู 2.2 ฐานะครอบครัว 2.3 ความสัมพันธ์ครอบครัว

14 การเตรียมความพร้อมก่อนสมรส 1. ความเหมาะสมของคู่สมรส
14 การเตรียมความพร้อมก่อนสมรส 1. ความเหมาะสมของคู่สมรส อายุ รายได้ การศึกษา ญาติและ เพื่อน 2. การเรียนรู้ครองคู่อย่างรู้ใจ 3. การวางแผนครอบครัว

15 7. การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
15 4. การตรวจร่างกาย 5. การวางแผนการใช้จ่าย 6. การคิดไม่เปลี่ยนคู่ 7. การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 8. การเรียนรู้เรื่องเพศสัมพันธ์

16 การตรวจสุขภาพก่อนสมรส
16 การตรวจสุขภาพก่อนสมรส 1. เพื่อป้องกันโรคเกิดจากตนเอง 2. เพื่อป้องกันโรคมีผลต่อสุขภาพ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 3. เพื่อเตรียมความพร้อม

17 1. การคุมกำเนิดชั่วคราว 2. การทำหมันชาย-หญิง
17 การวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด 1. การคุมกำเนิดชั่วคราว 2. การทำหมันชาย-หญิง

18 การคุมกำเนิดชั่วคราว
18 การคุมกำเนิดชั่วคราว 1. ยาเม็ดคุมกำเนิด 2. ยาฉีดคุมกำเนิด 3. ถุงยางอนามัย 4. ห่วงอนามัย 5. ยาฝังคุมกำเนิด

19 การคุมกำเนิดชั่วคราว
19 การคุมกำเนิดชั่วคราว 6. ยาเม็ดฟองฟู่ 7. ยาสเปรย์ฉีดคุมกำเนิด 8. การนับวัน

20 20 การทำหมัน

21 21 ใบงาน


ดาวน์โหลด ppt วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ43101

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google