งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ สอ วน. ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2558 ดร. เจษฎา ชัยโฉม ประธานสาขาวิชาวิศวกรรม อาหาร เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ สอ วน. ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2558 ดร. เจษฎา ชัยโฉม ประธานสาขาวิชาวิศวกรรม อาหาร เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ สอ วน. ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2558 ดร. เจษฎา ชัยโฉม ประธานสาขาวิชาวิศวกรรม อาหาร เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ สอวน. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมของ สาขาวิชา

2 สัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ ช้างเผือก ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2558 ดร. เจษฎา ชัยโฉม ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และ ดร. เอกสิทธิ์ ศรีธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชา เป็น กรรมการในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการช้างเผือก ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง ประชุมของสาขาวิชา

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดร. เจษฎา ชัยโฉม ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ประสม รังสิโรจน์

4 สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาแบบรับตรง ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ดร. เจษฎา ชัยโฉม ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และ ดร. เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ อาจารย์ประจำสาขาวิชา ทำ การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาแบบรับตรงระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558


ดาวน์โหลด ppt สัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ สอ วน. ระดับปริญญาตรี ประจำปี การศึกษา 2558 ดร. เจษฎา ชัยโฉม ประธานสาขาวิชาวิศวกรรม อาหาร เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google