งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อย่อย 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร 2. ส่งผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง 3. มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 4. หากไม่ใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม ควรเลือกใช้อะไรแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อย่อย 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร 2. ส่งผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง 3. มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 4. หากไม่ใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม ควรเลือกใช้อะไรแทน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อย่อย 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร 2. ส่งผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง 3. มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 4. หากไม่ใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม ควรเลือกใช้อะไรแทน เพราะเหตุใด 5. ปัญหาดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่สิ่ง ใดบ้าง

2  1. แม่บ้านหรือภารโรงไม่สนใจในเรื่องความสะอาด ของน้ำดื่ม  2. ใช้คลอรีนในปริมาณมากทำให้มีกลิ่นเหม็นและ เกิดการตกตะกอนของสารคลอรีน  3. น้ำที่นำมาบริโภคเป็นน้ำประปาหรือน้ำดิบอาจมี เชื้อโรคปะปนอยู่  4. ตู้ที่ใช้บรรจุน้ำอาจไม่ได้รับการทำความสะอาด เท่าที่ควร  หมายเหตุ... จากสาเหตุทั้งหมดที่กล่าวมาพวกเรา ได้ช่วยกันคิดค้นและสอบถามนักเรียนส่วนหนึ่งมา

3  1. ชื่อเสียงของโรงเรียน  2. สุขภาพและร่างกายของคณะครูและนักเรียน  3. การหาน้ำที่สะอาดบริโภค  4. หน้าที่การงานของผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ... สิ่งที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดที่กล่าวมา พวกเราได้ทำการค้นหาในหนังสือและบางส่วนได้ ช่วยกันคิดค้น

4  1. เด็กหญิงเมธาวิณี ฤาชัย 2/4 เลขที่ 44 หัวหน้า  2. เด็กหญิงสิรามล เป็งทา 2/4 เลขที่ 10 รอง หัวหน้า  3. เด็กหญิงกนกอร กาละธรรม 2/4 เลขที่ 8 เลขา  4. เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุตา 2/4 เลขที่ 13  5. เด็กหญิงวรรณภา ยิ้มแย้ม 2/4 เลขที่ 12


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อย่อย 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร 2. ส่งผลกระทบต่อสิ่งใดบ้าง 3. มีวิธีการแก้ไขอย่างไร 4. หากไม่ใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม ควรเลือกใช้อะไรแทน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google