งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมกำกับ สถานที่ผลิต อาหาร ประเภท สถาน ประกอบ การ เป้าหม าย ( แห่ ง ) ตรวจ ค้าง ตรวจ ตรวจทั้งหมดผ่าน ไม่ ผ่าน ไม่ พบ / ยกเลิก แห่ง % % GMP86279091.671798.0155872.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมกำกับ สถานที่ผลิต อาหาร ประเภท สถาน ประกอบ การ เป้าหม าย ( แห่ ง ) ตรวจ ค้าง ตรวจ ตรวจทั้งหมดผ่าน ไม่ ผ่าน ไม่ พบ / ยกเลิก แห่ง % % GMP86279091.671798.0155872."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมกำกับ สถานที่ผลิต อาหาร ประเภท สถาน ประกอบ การ เป้าหม าย ( แห่ ง ) ตรวจ ค้าง ตรวจ ตรวจทั้งหมดผ่าน ไม่ ผ่าน ไม่ พบ / ยกเลิก แห่ง % % GMP86279091.671798.0155872 Primary GMP33127181.96965.13716560 รวม 1,1931,06188.978693.852223132

2 การควบคุมกำกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเภทการตรวจ วิเคราะห์ ตรวจผ่านร้อยละ ห้องปฏิบัติการ 24914457.8 ชุดทดสอบเบื้องต้น 2,7022,57695.3 รวม 2,9512,72092.2

3 ผลวิเคราะห์วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สุขภาพ แยกตามประเภทอาหาร ประเภท อาหาร ทั้งหมด ผ่าน เกณฑ์ ( ตัวอย่าง ) ผ่าน เกณฑ์ (%) สาเหตุตก มาตรฐาน น้ำบริโภคใน ภาชนะบรรจุที่ปิด สนิท 1336750.4 pH/ จุลินทรีย์ น้ำแข็ง 28621.4 pH/ จุลินทรีย์ / คลอรีนตกค้าง เกินมาตรฐาน อาหารพร้อม บริโภค 302790.0 จุลินทรีย์ / ใช้สาร ให้ความหวานเกิน กำหนด น้ำพริกหนุ่ม 211781.0 ใช้วัตถุกันเสียเกิน กำหนด นมโค 141178.6 จุลินทรีย์ / โปรตีน ก๋วยเตี๋ยว 7457.1 ใช้วัตถุกันเสียที่ ไม่ได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ 33100.0 อาหารกึ่ง สำเร็จรูป 11100.0 ชาสมุนไพร 11100.0 เครื่องสำอาง 11763.6 พบสารห้ามใช้ : ปรอท กรดวิตามิน เอ ไฮโดรควิ โนน ทั้งหมด 24914457.8 จุลินทรีย์ 133/66/41(30.8%) pH 133/66/37(27.8%)

4 สาเหตุตกมาตรฐาน : น้ำบริโภคในภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิท

5 สาเหตุตกมาตรฐาน : น้ำแข็ง

6 ผลวิเคราะห์น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด สนิท ปี 2553-2555 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ตรวจ ผ่านเกณฑ์ ตรวจ ผ่านเกณฑ์ ตรวจ ผ่านเกณฑ์ ตัวอย่ าง % % % 25020983.619316183.428422478.9 60/52(18.3%)32/27(14.0%) 41/41(16.4%) ปี 57 จุลินทรีย์ 133/66/41(30.8%)

7 ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารด้วย Test kit ชนิดสารปนเปื้อนตรวจ ( ตัวอย่าง ) ผ่านเกณฑ์ ( ตัวอย่าง ) ผ่านเกณฑ์ (%) บอแรกซ์ 337 100.0 สารฟอกขาว 291 100.0 ยาฆ่าแมลง 571 100.0 สารเร่งเนื้อแดง 43 100.0 แอฟลาท๊อกซิน 37 100.0 กรดซาลิซิลิค 23423299.1 ฟอร์มาลีน 52350296.0 ไอโอดีน 645789.1 แอฟลาทอกซิน 45 100.0 น้ำมันทอดซ้ำ 48342087.0 สเตียรอยด์ 534075.5 สีสังเคราะห์ 13969.2 ไฮโดรควิโนน 151386.7 ปรอท - แอมโมเนีย 15746.7 กรดวิตามินเอ 15960.0 รวมทั้งหมด 2,7022,57695.3 21

8 ประเภทอาหารตรวจ ( ตัวอย่าง ) พบ : ตัวอย่าง (%) สไบนาง 9315 (16.1%) ปลาหมึกกรอบ 676 (9.0%) รวม160 21 (13.1%)

9 การดำเนินการ ด้านฟอร์มาลินในอาหารสด ร้านหมูกระทะ 38 ร้าน (212 ตัวอย่าง ) พบฟอร์มาลิน 12 ร้าน (31.6%) (13 ตัวอย่าง ) สไบนาง 9 ตัวอย่าง (23.7%) ปลาหมึกกรอบ 4 ตัวอย่าง (10.5%) ไม่พบฟอร์มาลิน 26 ร้าน (199 ตัวอย่าง )  ได้ดำเนินการแจ้ง เตือนพร้อม แนะนำให้เปลี่ยน แหล่งซื้อ และ ตรวจสอบแหล่ง ค้าส่ง ห้องเย็น เก็บตัวอย่างส่ง ตรวจวิเคราะห์ที่ ศูนย์วิทย์ฯ เพื่อ ดำเนินการตาม กฎหมายต่อไป  สุ่มเก็บตัวอย่าง ซ้ำอีกครั้ง

10 การดำเนินการ การปนเปื้อนของสารโพลาร์ ในน้ำมันทอดซ้ำ ในตลาดสด อ. เมืองเชียงใหม่ ปีงบประมา ณ ผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ (%) 255614813691.9 255714012690.0 หากผ่าน จะได้รับ ป้าย “ ร้านนี้ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ตามโครงการตลาดสดเชียงใหม่ร่วมใจไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ” ปี 2557 ในรายที่ไม่ผ่าน 14 ราย ได้ แจ้งเจ้าของตลาด


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมกำกับ สถานที่ผลิต อาหาร ประเภท สถาน ประกอบ การ เป้าหม าย ( แห่ ง ) ตรวจ ค้าง ตรวจ ตรวจทั้งหมดผ่าน ไม่ ผ่าน ไม่ พบ / ยกเลิก แห่ง % % GMP86279091.671798.0155872.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google