งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพท. นครพนม เขต 1 ครูมงคล บุญชวลิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพท. นครพนม เขต 1 ครูมงคล บุญชวลิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพท. นครพนม เขต 1 ครูมงคล บุญชวลิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

3 จุดประส งค์ 1. นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวันได้ 2. นักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการ เรียนภาษาอังกฤษ

4 What is your name? วอท อิส ยัวร์ เนม คุณชื่อ อะไร

5 My name is............ มาย เนม อิส.............. ฉันชื่อ..........

6 What is your name? My name is.............

7 My name is Tom. Good morning.

8 Good morning, How are you? กึด มอร์นิ่ง ฮาว อาร์ ยู สวัสดีตอนเช้า, คุณ สบายดีไหม

9 I am fine. ไอ แอม ไฟน์ ฉัน สบาย ดี

10 Good morning, How are you?

11 I am fine. Hello.

12 What is this? วอท อิส ธิซ นี่คือ อะไร

13 What is this? วอท อิส ธิซ

14 mango. apple. orange. abble.

15 My I have a _______, please? เมย์ ไอ แฮฟ อะ แฮม เบอเกอร์, พลีส ฉันขอแฮมเบอเกอร์ หน่อยได้ไหม

16 pizza. carrot.hamburger. hot dog.

17 I am hungry ไอ แอม ฮังกรี้ I want ไอ ว้อนท์ ฉันต้องการ กล้วย

18 banana. papaya. orange. apple.

19 Are you a student? อาร์ ยู อะ สติ้วเด็นท์ คุณคือนักเรียน ใช่ไหม

20

21 Yes. No. Thank you. Hello.

22


ดาวน์โหลด ppt วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน โรงเรียนบ้านนาราชควาย สพท. นครพนม เขต 1 ครูมงคล บุญชวลิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google