งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปฐมวัย การพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปฐมวัย การพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปฐมวัย การพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21
วิภา ตัณฑุลพงษ์ สพป.กทม.

2 เป้าหมายทางการศึกษา คุณภาพประเทศ คุณภาพพลเมือง คุณภาพของชุมชน
คุณภาพเยาวชน คุณภาพผู้เรียน เป้าหมายทางการศึกษา

3 การศึกษาที่ดีที่สุดในโลก

4 ระดับการศึกษา ก่อนประถมศึกษา: Italy การศึกษาพื้นฐาน: Germany
อุดมศึกษา: America การศึกษาผู้ใหญ่: Sweden

5 จุดเน้น นิวซีแลนด์: การอ่าน เนเธอร์แลนด์: ภาษาต่างประเทศ ญี่ปุ่น:วิทยาศาสตร์ อเมริกา: ศิลปะ

6 จุดเน้นของประเทศไทยมีไหม ที่เป็นหนึ่งในโลก?

7 คำตอบคือ…มี อะไรล่ะ?

8 เวลาเรียน - ญี่ปุ่น 240 วัน - เยอรมนี 210 วัน - ไทย 200 วัน - อเมริกา 180 วัน

9 หลายประเทศ จำนวนวันที่เรียนมากกว่าประเทศไทย แต่เวลาเรียนในแต่ละวันน้อยกว่า คำถามก็คือ…
เวลาเรียนที่มากขึ้นทำให้นักเรียนของเราเก่งขึ้น ได้คะแนนสอบมากขึ้น ใช่หรือไม่? ถ้าใช่ ทำไมประเทศอื่นๆซึ่งใช้เวลาเรียนน้อยกว่าเราจึงมีผลคะแนน และถูกจัดลำดับคุณภาพสูงกว่าประเทศไทย?

10 What leaders say about Education?
Why Focus in Education? What leaders say about Education?

11 No Child left behind US Government

12 Every Child is Matter UK Government

13 We can not loose anyone Finland Government

14 Children are the Wealth of the Country
Russian Government

15 What is your School’s Statement about “Children and Education?”

16 โลกในศตวรรษที่ 21

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 21st Century Learning

28

29 21st Century Learners

30 21st Century Learners

31 ขณะนี้การพัฒนาโลกอยู่ในยุคศตวรรษที่ 21 (21st Century) ซึ่งนักการศึกษาได้ร่วมกันกำหนด สมรรถนะ (Competencies) และ ทักษะ (Skills) ที่สำคัญ จำเป็นสำหรับคนในศตวรรษนี้

32

33 If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow.
-John Dewey -

34

35

36 Framework for 21st Century Learning
The Partnership for 21st Century Skills has developed a vision for student success in the new global economy วิชาแกนหลักและเรื่องสำคัญในศตวรรษที่ 21

37

38

39

40

41

42

43

44 โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ
จำเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรและวิธีเรียนต้องปรับให้ทัน

45

46 Learning: The Treasure Within การศึกษาคือขุมทรัพย์ภายใน
จตุสดมภ์การศึกษา (Four Pillars of Education) กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับศตวรรษที่ 21

47 Four Pillars of Education

48

49 Learning to know: การเรียนเพื่อรู้ หมายถึงการเรียนเพื่อเตรียมเครื่องมือสำหรับการศึกษาตลอดชีวิต

50

51 Learning to do: การเรียนเพื่อใช้ความรู้ในการทำงาน ซึ่งเป็นผลของการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ

52

53 Learning to leave together:
การเรียนเพื่อใช้ความรู้ความสามารถทางสังคม

54

55 Learning to be: การเรียนเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

56 อนาคตประเทศไทย อยู่ในมือเรา !
อนาคตประเทศไทย อยู่ในมือเรา !

57 So..Go for it!


ดาวน์โหลด ppt ครูปฐมวัย การพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google