งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - ว / ด / ป ชื่อบิดา - มารดา ประวัติ การศึกษ า สิ่งที่ ชอบ - สิ่ง ที่ไม่ชอบ คติประจำ ใจ - สิ่งที่ อยากเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - ว / ด / ป ชื่อบิดา - มารดา ประวัติ การศึกษ า สิ่งที่ ชอบ - สิ่ง ที่ไม่ชอบ คติประจำ ใจ - สิ่งที่ อยากเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - ว / ด / ป ชื่อบิดา - มารดา ประวัติ การศึกษ า สิ่งที่ ชอบ - สิ่ง ที่ไม่ชอบ คติประจำ ใจ - สิ่งที่ อยากเป็น

2 ชื่อ - สกุล ด. ญณัฐนิช สุยาลักษณ์ ชื่อเล่น ขิม

3 บ้านเลขที่ 160 หมู่ 1 หมู่บ้าน ป่าไม้แดง ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ที่อยู่

4  เกิดวันที่ 6 มกราคม พ. ศ 2545 อายุ - ว / ด / ป

5 ประถมศึกษาเรียนที่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน มัธยมศึกษาเรียนที่ โรงเรียนจักรคำ คณาทร ประวัติ การศึกษ า

6 นายอนันต์ สุยา ลักษณ์ นางสาคร สุยา ลักษณ์ ชื่อบิดา - มารดา

7 สิ่งที่ชอบ การนอนใน หน้าฝน การอยู่กับเพื่อน ความสงบ สิ่งที่ไม่ชอบ การล้อเล้น หน้าร้อน การอยู่คนเดียว สิ่งที่ ชอบ - สิ่ง ที่ไม่ชอบ

8 คติประจำใจ ฝันให้ ไกลไปให้ถึง อาชีพที่อยากจะ เป็น ครูสอนสังคม คติประจำ ใจ - สิ่งที่ อยากเป็น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ - สกุล ที่อยู่ อายุ - ว / ด / ป ชื่อบิดา - มารดา ประวัติ การศึกษ า สิ่งที่ ชอบ - สิ่ง ที่ไม่ชอบ คติประจำ ใจ - สิ่งที่ อยากเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google