งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
อาจารย์กฤษณะ อาสน์สุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านพลังงาน

2 พลังงานนั้นสำคัญต่อเราอย่างไร ?
ตั้งแต่ตื่นนอนเราใช้พลังงานหรือไม่? อะไรบ้าง? พลังงานมีความสำคัญต่อความสะดวกสบายของเราไหม? จะทำอย่างไรถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงราคาลิตรละ 50 บาท? พลังงานส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนหรือไม่? พลังงานจะหมดไปจากโลกนี้ในไม่ช้าจริงๆ หรือ? เราทั้งหลายดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่ ? ถ้าไม่มีพลังงาน

3 “การประหยัดพลังงานคืออะไร ?”
ห้ามใช้พลังงาน ปิดแอร์ ปิดไฟ ปิดเครื่องจักร ใช่ ไม่ใช่ ทำให้ความเป็นอยู่ของเราแย่ลง ใช่ ไม่ใช่

4 “ประหยัดพลังงานคือ............” การใช้เท่าที่จำเป็น
การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

5 พลังงานแบ่งได้กี่ประเภท ?
พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ใช้แล้วไม่หมดไป สร้างทดแทนใหม่ได้ ได้แก่

6 พลังงานสิ้นเปลือง (Model Energy)
ใช้แล้วหมดสิ้นไป ใช้เวลานานในการ ก่อเกิดเป็นพลังงาน ได้แก่

7 วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน
ระดับโลก ยุโรป 25% อเมริกาเหนือ 30% ตะวันออกกลาง +แอฟริกา 10% เอเซีย 29% อเมริกากลาง+ใต้ 6%

8 ปริมาณพลังงานสำรอง น้ำมัน 42 ก๊าซธรรมชาติ 64 ถ่านหิน 220 12 ปี 30 ปี
ของโลก ของไทย น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ 64 ถ่านหิน ปี ปี ปี

9 สถานการณ์พลังงานของไทย
ประเทศไทยใช้พลังงานประมาณ 1 % ของพลังงานที่ใช้กันทั่วโลกพลังงานที่ใช้มากที่สุดได้แก่ น้ำมัน % พลังงานหมุนเวียน % ก๊าซธรรมชาติ % ลิกไนต์ % ถ่านหินนำเข้า % ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ 3 %

10 อยากให้เธอกลับมาเหมือนเดิม

11 การใช้พลังงานแต่ละภาคส่วน

12 ผลกระทบจากการใช้พลังงาน
เกิดวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน มลภาวะแวดล้อมของโลกที่กำลังรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เราทั้งหลายได้รับผลกระทบต่างๆ อย่างทั่วหน้ากัน

13 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
สภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นอย่างไร?

14 สภาวะโลกร้อนเกิดได้อย่างไร?
ก๊าซเรือนกระจก (CO2) จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงลอยขึ้นไปเป็นฉนวนห่อหุ้มโลกไว้ 25oC 43oC

15 อุณหภูมิของโลกกำลังสูงขึ้นทุกปี
ในช่วงอีก 50 ปี อุณหภูมิสูงขึ้นอีก 3-4 องศาเซลเซียส จะทนร้อนกันได้ แค่ไหน?

16 ผลของโลกร้อนทำให้เกิดอะไร?
อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น การดำรงชีวิตมนุษย์ต้องใช้พลังงานมากขึ้น น้ำแข็ง หิมะละลายลงสู่ทะเล ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้น เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ บ่อยและทวีความรุนแรงขึ้น น้ำท่วมโลก! จะเกิดได้จริงหรือ?

17 สภาพการเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งขั้วโลก
ปี 1979 ปี 2005

18 สภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในโลก
ช่วยด้วย

19 สภาพการเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งในโลก
ปี 1928 ปี 2004

20 การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของมนุษย์
แหล่งน้ำของมนุษย์จะเกิดปัญหา เทือกเขาหิมาลัย แม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน

21 ภาพจำลองของแผ่นดินอินโดจีน (South-East Asia)
อดีต ปัจจุบัน อนาคต

22 อีกมุมของอดีต น้ำท่วมกรุงเทพฯ ปี 2485

23

24 ช่วยกันคิด ช่วยกันตอบ หน่อยซิ…?
ช่วยกันคิด ช่วยกันตอบ หน่อยซิ…? ใครได้ประโยชน์จากการกระทำของเรา เราจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไร ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


ดาวน์โหลด ppt จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google