งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องรับแขกที่ดูสบายตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องรับแขกที่ดูสบายตา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องรับแขกที่ดูสบายตา

2 จัดทำโดย วาสนา สกุลวงศ์ ม.4/7 เลขที่ 26

3 ที่มาและความสำคัญของการทำโครงงาน
เนื่องจากห้องรับแขกมีความไม่มีระเบียบ ดูไม่สบายตา และห้องรับแขกมีความสำคัญยิ่ง เพราะเมื่อมีแขกมาเยี่ยมบ้านในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้าน จึงต้องต้อนรับแขกที่มาเป็นอย่างดี แต่ถ้าแขกมาเห็นห้องที่รก ไม่มีความเป็นระเบียบ แขกที่มาก็จะรู้สึกอึดอัด นี้จึงเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เลือกที่จะจัดห้องนี้

4 เพื่อต้องการให้ห้องรับแขกมีความสะอาด
วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ห้องรับแขกมีความสะอาด เพื่อต้องการให้ห้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อต้องการให้ห้องดูสบายตา เพื่อต้องการให้คนในบ้านมีสุขอนามัยที่ดี เพื่อทำให้ผู้ที่มาบ้าน รู้สึกดีกับห้องรับแขก เพื่อลดอากาศภูมิแพ้ เช่น ฝุ่น ละอองต่างๆ

5 เครื่องมือและอุปกรณ์

6 ภาพเครื่องมือและอุปกรณ์
1.ไม้กวาดดอกหญ้า

7 2.ไม้ขนไก่

8 3.ไม้กวาดหยากไย่

9 4.ผ้าเช็ดโต๊ะ

10 5.ไม้ถูพื้น

11 6.ที่ตักผง

12 7.ถังน้ำ

13 8.ตะกร้าใส่ของ

14 วิธีดำเนินการ 1. สำรวจบริเวณต่างๆ ในห้องรับแขกที่ต้องการปรับปรุงและทำความสะอาด 2. วางแผนในการทำความสะอาด 3. จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดให้พร้อม 4. ลงมือทำความสะอาดส่วนต่างๆของห้องรับแขก 5. ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้อง เมื่อทำความสะอาดเสร็จ 6. จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เรียบร้อย

15 ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
นำของลงมาจากตู้, ชั้นวาง และโต๊ะให้หมด คัดแยกสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ใช้ลงตะกร้าที่เตรียมไว้ หนังสือนิตยสาร, หนังสือวิชาการ ให้จัดแยกตามหมวดหมู่ จัดแยกสิ่งของต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ เมื่อจัดเสร็จ ให้นำเก็บให้เรียบร้อย

16 6. นำไม้กวาดหยากไย่ทำความสะอาดเพดาน
7. นำไม้ขนไก่มาทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 8. เช็ดตู้,โต๊ะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 9. จัดเฟอร์นิเจอร์ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 10. กวาดพื้น 11. ถูพื้นโดยผสมน้ำยาถูพื้น 12. นำแจกันดอกไม้มาจัดวางบนโต๊ะให้สวยงาม 13. เก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย

17 ภาพลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
จากการสำรวจห้องพบว่า 1. ห้องมีสิ่งของที่ไม่ได้ใช้สอยอยู่มาก 2. ห้องมีความไม่เป็นระเบียบ 3. ห้องมีความไม่สะอาด เนื่องจากมีฝุ่น ละอองอยู่มาก 4. ห้องดูรก ดูแล้วไม่สบายตา

18 คัดแยกสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ใช้ลงตะกร้าที่เตรียมไว้

19 นำไม้กวาดหยากไย่ทำความสะอาดเพดาน

20 นำไม้ขนไก่มาทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์

21 เช็ดตู้

22 เช็ดเก้าอี้

23 เช็ดโต๊ะ

24 จัดวางเก้าอี้ให้เป็นระเบียบ

25 กวาดพื้น

26 ถูพื้นโดยผสมน้ำยาถูพื้น

27 นำแจกันดอกไม้มาจัดวางให้สวยงาม

28 ภาพห้องรับแขกก่อนจัด

29 ภาพห้องรับแขกหลังจัด

30 ประโยชน์จากการทำโครงงาน
ทำให้สิ่งของที่อยู่ในสภาพที่ดี สามรารถนำมาตกแต่งห้องให้ สวยงามได้ ทำให้สร้างความเป็นระเบียน ให้กับตัวเอง ทำให้ห้องมีความเป็นระเบียบ ดูสวยงาม ทำให้ได้รับคำชื่นชมจากผู้พบเห็น ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขอนามัยที่ดี ช่วยสร้างความสามัคคีให้กับครอบครัว ทำให้ได้รับคำชื่นชมจากคนในครอบครัว ทำให้ห้องนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

31 THE END


ดาวน์โหลด ppt ห้องรับแขกที่ดูสบายตา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google