งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานการจัดเก็บ การ ค้นคืน การแลกเปลี่ยนและการ เชื่อมโยงเครือข่าย สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานการจัดเก็บ การ ค้นคืน การแลกเปลี่ยนและการ เชื่อมโยงเครือข่าย สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานการจัดเก็บ การ ค้นคืน การแลกเปลี่ยนและการ เชื่อมโยงเครือข่าย สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 เพื่อนที่เข้าใจ เพื่อนที่จริงใจ และเราจะเดินไปพร้อม กัน ULibM

3 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มาจากคำ ว่า The Integrated Library System หรือ The Automated Library System หรือ The Library Automation System ได้มีผู้ให้ความหมายของระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติในหลาย ความหมาย เช่น ” ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เป็นระบบการ ทำงานของห้องสมุดโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้การทำงานของฝ่ายต่างๆ ใน ห้องสมุดสามารถทำงานเชื่อมโยง ประสานกันได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้อง ทำงานด้วยมือซ้ำหลายๆ ครั้ง ”

4 โมดูลการทำงานระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ 1. ระบบงานจัดหา (Acquisition) 2. ระบบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลง รายการ (Cataloging) 3. ระบบงานบริการยืม - คืน (Circulation) 4. ระบบงานวารสารและเอกสาร (Serial Control) 5. ระบบงานสืบค้นรายการทรัพยากร (Online Public Access Catalog) 6. ระบบบริหารจัดการ (Administation) 7. ระบบรายงาน (Report)

5 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติควร จะต้องคำนึงถึง - มาตรฐาน ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ดีควรจะรองรับเรื่อง มาตรฐานอีกมากมาย เช่น MARC21, ISO2709, Z39.50 ฯลฯ - ออนไลน์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัตที่ดีควรทำงานได้ในระบบ ออนไลน์ ทั้งในแง่ผู้ใช้บริการและบรรณารักษ์ เช่น สืบค้น ออนไลน์ จองหนังสือผ่านระบบออนไลน์ ต่ออายุการยืม ออนไลน์ - บริหารจัดการระบบที่ดี ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ดีควรมีระบบที่ สามารถบริหารจัดการข้อมูลภายในได้ทั้งในเง่ของการนำ ข้อมูลต่างๆ มาใช้ได้ เช่น สถิติการใช้งาน รายงานการใช้ งาน และเก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน - การแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ดีควรมีฟังค์ชั่น ที่รองรับในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับห้องสมุดอื่นๆ - อนาคต ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ดีควรคำนึงถึงการเติบโต ทางด้านเทคโนโลยีในอนาคตด้วย

6 การพัฒนาที่ไม่ หยุดยั้ง Virtual Union Catalog Z39.50 ILL RFID Single Search Union Circulation

7 ULibM. Lib. J Lib. B Lib. C Lib. D Lib. E Lib. A Lib. F Lib. I Lib. H Lib. G ULibM. (Cloud Computing)

8 ULibM. Lib. J Lib. B Lib. C Lib. D Lib. E Lib. A Lib. F Lib. I Lib. H Lib. G UC (ThaiLIS) CIP ( หอสมุดแห่งชาติ, สกอ, สำนักพิมพ์ ).

9 ขอบคุณครับ sompong.c@msu.ac.th โทร. 08-5014- 3429sompong.c@msu.ac.th apacez@gmail.com โทร. 08-2333- 1768apacez@gmail.com

10 ขอเชิญชวน... สร้างและใช้ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริฯ


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานการจัดเก็บ การ ค้นคืน การแลกเปลี่ยนและการ เชื่อมโยงเครือข่าย สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google