งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English today! Never let each day slip by fruitlessly. Some degree of value must be achieved. อย่าปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปอย่างไร้ค่า ต้องสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English today! Never let each day slip by fruitlessly. Some degree of value must be achieved. อย่าปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปอย่างไร้ค่า ต้องสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English today! Never let each day slip by fruitlessly. Some degree of value must be achieved. อย่าปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปอย่างไร้ค่า ต้องสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นมา ไม่มากก็ น้อย

2 ICE CREAM

3 จาก sheet หน้า 2 เฉลยข้อ I จาก sheet หน้า 2 เฉลยข้อ I UNDERSTANDING PRONOUNS (P.2) UNDERSTANDING PRONOUNS (P.2) 1. “They” =The Chinese 1. “They” =The Chinese 2. “it” =ice cream 2. “it” =ice cream 3. “this” =stirring the ice cream 3. “this” =stirring the ice cream

4 คำตอบ pre-reading questions ข้อ 4 และ 5 (P1) คำตอบ pre-reading questions ข้อ 4 และ 5 (P1) คำตอบ คำตอบ 4. Ice Cream is made of milk and honey. 4. Ice Cream is made of milk and honey. 5. Ice Cream was first invented in China. 5. Ice Cream was first invented in China.

5 รับ sheet หน้า 3.... งาน P2 รับ sheet หน้า 3.... งาน P2 ข้อ II... จับคู่ X และ Y ที่เป็นการแสดง ความหมายของคำศัพท์จากในเรื่อง Ice cream พร้อมแปลเป็นไทยทุกข้อโดยเขียน ไว้ด้านข้างคำหรือประโยค ข้อ II... จับคู่ X และ Y ที่เป็นการแสดง ความหมายของคำศัพท์จากในเรื่อง Ice cream พร้อมแปลเป็นไทยทุกข้อโดยเขียน ไว้ด้านข้างคำหรือประโยค ข้อ III... เลือกข้อที่ถูกที่สุด พร้อมแปลเป็น ไทยทุกประโยค ข้อ III... เลือกข้อที่ถูกที่สุด พร้อมแปลเป็น ไทยทุกประโยค งานพิเศษ 2... แปลคำคุณลักษณะ (Adjectives) และคำศัพท์เกี่ยวกับงานฝีมือ (Handicraft) งานพิเศษ 2... แปลคำคุณลักษณะ (Adjectives) และคำศัพท์เกี่ยวกับงานฝีมือ (Handicraft)


ดาวน์โหลด ppt English today! Never let each day slip by fruitlessly. Some degree of value must be achieved. อย่าปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปอย่างไร้ค่า ต้องสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google