งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาคาร 5 อาคาร 4 อาคาร 2 อาคาร 3 สวนกาญจนาภิเษก อาคาร 7 อาคาร 9 หอประชุม อาคารสำนักงาน โรง อาหาร อาคารช่างยนต์ อาคารอุตสาหกรรม อาคารเกษตร ห้องเรี ยน สีเขียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาคาร 5 อาคาร 4 อาคาร 2 อาคาร 3 สวนกาญจนาภิเษก อาคาร 7 อาคาร 9 หอประชุม อาคารสำนักงาน โรง อาหาร อาคารช่างยนต์ อาคารอุตสาหกรรม อาคารเกษตร ห้องเรี ยน สีเขียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาคาร 5 อาคาร 4 อาคาร 2 อาคาร 3 สวนกาญจนาภิเษก อาคาร 7 อาคาร 9 หอประชุม อาคารสำนักงาน โรง อาหาร อาคารช่างยนต์ อาคารอุตสาหกรรม อาคารเกษตร ห้องเรี ยน สีเขียว บ้านพักครู โรงอาหาร โรงยิม สระ ว่าย น้ำ ลาน อเนกประสงค์ สหกรณ์ บ้านพักครู ลานจอดรถ อาคารรับสมัครห้องเรียนพิเศษ 20-22 ก. พ. 58 ถนนตากสินมหาราช ประ ตู 1 ประตู 2 ประชาสัมพันธ์ ลูกเสือ พระพุทธมณีรัตนมงคลชัย สพม.18 งานบุคคล งานวัดผล คหกรรม พื้นที่เกษตร พลานามั ย กองกลาง อาคารรับสมัครห้องเรียนพิเศษ 23-24 ก. พ. 58

2 7 ห้องพยาบาล อาคาร 5 533 534 535 536 543 544 545 546 547548 บริเวณรับสมัครห้องเรียนพิเศษ 20-22 ก. พ. 58

3 อาคารสำนักงาน


ดาวน์โหลด ppt อาคาร 5 อาคาร 4 อาคาร 2 อาคาร 3 สวนกาญจนาภิเษก อาคาร 7 อาคาร 9 หอประชุม อาคารสำนักงาน โรง อาหาร อาคารช่างยนต์ อาคารอุตสาหกรรม อาคารเกษตร ห้องเรี ยน สีเขียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google