งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เลือกใช้เครื่องมือตัดได้ถูกต้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เลือกใช้เครื่องมือตัดได้ถูกต้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เครื่องมือตัด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เลือกใช้เครื่องมือตัดได้ถูกต้อง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เลือกใช้เครื่องมือตัดได้ถูกต้อง

3 เครื่องมือประเภทตัด หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดชิ้นงานให้ขาดออกจากกันซึ่งมีอยู่หลายประเภท หลายขนาด ผู้ใช้ต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงจะทำให้การตัดชิ้นงานมีประสิทธิภาพ

4 ประเภทของเครื่องมือตัด
๑ กรรไกรมือ ใช้สำหรับตัดโลหะแผ่นที่มีความหนาไม่มากนัก มีอยู่หลายชนิด เช่น กรรไกรตัดตรง กรรไกรตัดโค้ง กรรไกรปากเหยี่ยว กรรไกรตัดซ้าย กรรไกรตัดขวา เป็นต้น

5 ๒ เลื่อยมือ ใช้สำหรับตัดโลหะที่เป็นเส้น มี ๒ แบบ
คือแบบด้ามตรงกับแบบด้ามปืนแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือแบบด้ามปืนเพราะสามารถจับได้ถนัดมือและไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้ใบเลื่อยหักได้ง่าย

6 ๓ สกัด ใช้สำหรับตัดชิ้นงานที่มีความหนามากๆรอยตัดจะไม่เรียบและไม่ค่อยได้ขนาด นิยมใช้ตัดชิ้นงานที่ไม่ต้องการความเรียบร้อยหรือใช้สกัดงานส่วนที่ไต้องการออกจากชิ้นงาน

7 ๔ คีม ใช้สำหรับจับหรือตัดงานก็ได้ในส่วนที่ใช้สำหรับตัดงานจะใช้ปากจับแล้วตัด นิยมใช้ตัดโลหะที่เป็นเส้นเล็กๆ เช่น ลวด สายไฟฟ้า คีมที่นิยมใช้ เช่น คีมตัดสายไฟ คีมปากนกแก้ว

8 เลื่อยมือมีไว้สำหรับตัดโลหะแผ่น
30 เลื่อยมือมีไว้สำหรับตัดโลหะแผ่น ถูก ผิด

9 กรรไกรเหมาะสำหรับตัดงานประเภทใด
30 กรรไกรเหมาะสำหรับตัดงานประเภทใด ประเภทแท่ง ประเภทเส้นแบน ประเภทแผ่น ประเภทเส้นกลม

10 ลักษณะด้ามของเลื่อยมือมีกี่แบบ
30 ลักษณะด้ามของเลื่อยมือมีกี่แบบ <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.> ๑ แบบ ๒ แบบ ๓ แบบ ๔ แบบ


ดาวน์โหลด ppt ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เลือกใช้เครื่องมือตัดได้ถูกต้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google