งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา
คาดหมายลักษณะอากาศ ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา

2 การคาดหมายลักษณะอากาศโดยอาศัยผลการพยากรณ์อุณหภูมิน้ำทะเลเป็นหลัก เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ.2557
ปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ เดือนกันยายน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย โดย ยังคงมีกำลังแรงเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับในบางช่วงจะมีร่องมรสุมพาดผ่าน บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้ บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนัก มากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่ร่องมรสุมพาดผ่าน อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วม ฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ เดือนตุลาคม ลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยปริมาณและการกระจายของฝนจะ ลดลงอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆ ถึงกระจาย กับมีฝนตกหนักได้ในบางวัน ส่วนมาก บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก และเริ่มมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะ บริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากบริเวณ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะๆ เดือนพฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ตอนบน และจะมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะส่งผลให้ในระยะแรกที่บริเวณ ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุม มีฝนฟ้าคะนองและอาจเกิดลมกระโชกแรงใน บางพื้นที่ จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยบริเวณภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไป ส่วนบริเวณภาคกลางและภาค ตะวันออกจะมีอากาศเย็นบางพื้นที่ในตอนเข้า อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ

3 พายุหมุนเขตร้อน (ดีเปรสชั่น โซนร้อนและไต้ฝุ่น)
เดือนกันยายน มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัว ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตกหรือ ทะเลจีนใต้ และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเข้ามา ใกล้ หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะ ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับจะมี ฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดน้ำ ท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่ง ในหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าว พยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขต ร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน มีโอกาสสูงที่ พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้ามาใกล้/หรือเคลื่อน ผ่านประเทศไทยในแนวภาคตะวันออกและภาคใต้ ตามลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตก เพิ่มขึ้น และอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำ เตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ ด้วย

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กันยายน 2557
ลักษณะทั่วไป ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงสัปดาห์ แรก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและ อ่าวไทย และจะมีกาลังแรงเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝน ตกชุกหนาแน่น โดยจะมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป กับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง พื้นที่ ก่อให้เกิดน้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก รวมทั้งน้าล้นตลิ่งในบางพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt ส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google