งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารประชาสัมพันธ์...บ้านตะเคียนหลบฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารประชาสัมพันธ์...บ้านตะเคียนหลบฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารประชาสัมพันธ์...บ้านตะเคียนหลบฟ้า
เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สารประชาสัมพันธ์...บ้านตะเคียนหลบฟ้า ส่งท้ายปีเก่า...๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า ได้ประมวลภาพกิจกรรมที่ดำเนินการในช่วงต้นภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ เคลือบหลุมร่องฟัน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครูเคียง รักจันทร์ และ ครูธีรวิทย์ สีสุข นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ๖ จำนวน ๒๗ คน ไปรับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ณ โรงพยาบาลกันตัง รับทุนเรียนดี นายวิลเลี่ยม คงเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า พร้อมด้วย ครูจรุง เกื้อสกุล และนักเรียนจำนวน ๕ คน ไปรับทุนการศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิปลูกความดี ณ โรงแรมธรรมรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน

2 ผอ.วิลเลี่ยม คงเรือง : ที่ปรึกษา นางจรุง เกื้อสกุล : ผู้จัดทำ
ลอยกระทง ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน โรงเรียนจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕ โดยนำนักเรียนไปลอยกระทงที่สะพานนายโพล่ง และแข่งขันกีฬาร่วมกับชุมชน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน คณะครูและ นักเรียนไปปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พ่อของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมเขียนเรียงความและ แต่งคำขวัญ เรื่อง “พ่อของแผ่นดิน” โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า จำนวน ๑๖ คน ที่ไปร่วมกิจกรรม ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ ๑. กิจกรรมการเขียนเรียงความ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลที่ ๓ ๒. กิจกรรมการแต่งคำขวัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลที่ ๓ ผอ.วิลเลี่ยม คงเรือง : ที่ปรึกษา นางจรุง เกื้อสกุล : ผู้จัดทำ

3 วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ผู้บริหารโรงเรียนในตำบลบางหมาก พร้อมด้วยนางจรุง เกื้อสกุล ตัวแทนครูโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า ร่วมพิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก และตัวแทนนักเรียนร่วมการแสดงบนเวที ชุดรำถวายพระพร ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม คณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๗๐ คน ไปชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง กิจกรรม สกว. โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้าร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการวิจัย “มีอะไรในกอไผ่” ผอ. วิลเลี่ยม คงเรือง : ที่ปรึกษา นางจรุง เกื้อสกุล : ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt สารประชาสัมพันธ์...บ้านตะเคียนหลบฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google