งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข (4 ก. พ.2557)  ผลงาน QOF ทันตกรรม 2 เรื่อง  งานบริการทันตกรรมที่ผู้ตรวจ ราชการให้ความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข (4 ก. พ.2557)  ผลงาน QOF ทันตกรรม 2 เรื่อง  งานบริการทันตกรรมที่ผู้ตรวจ ราชการให้ความสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข (4 ก. พ.2557)  ผลงาน QOF ทันตกรรม 2 เรื่อง  งานบริการทันตกรรมที่ผู้ตรวจ ราชการให้ความสำคัญ

2 ผลงาน QOF ทันตกรรม 2 เรื่อง 1. เด็ก ป.1 ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากไม่ น้อยกว่าร้อยละ 85 2. เด็ก ป.1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันไม่น้อย กว่าร้อยละ 30 ( สำหรับเคลือบหลุมร่องฟัน จ. หนองบัวลำภู นำผล การตรวจมากำหนดเป้าหมายใหม่คือ เด็ก ป.1 ที่เสี่ยงต่อฟันผุ จะต้องได้รับการเคลือบหลุม ร่องฟันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90) เด็กที่เสี่ยงต่อฟันผุคือ หลุมร่องฟันลึกและมีฟัน น้ำนมผุในช่องปาก 4 ซี่ขึ้นไป )

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 งานบริการทันตกรรมที่ผู้ตรวจ ราชการให้ความสำคัญ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ ขยายบริการลงสู่ระดับล่างให้เข้าถึง บริการมากขึ้น ขยายบริการลงสู่ระดับล่างให้เข้าถึง บริการมากขึ้น ทุกสถานบริการที่มีทันตบุคลากรมี การให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูง ทุกสถานบริการที่มีทันตบุคลากรมี การให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูง

15 งานบริการทันตกรรมที่ผู้ตรวจ ราชการให้ความสำคัญ วิธีการและสิ่งที่คาดหวัง ด้านการ บริการ วิธีการและสิ่งที่คาดหวัง ด้านการ บริการ มีการบริการทุกวันในเวลาราชการโดยไม่ มีการหยุดงาน ในวันศุกร์บ่ายและมี บริการนอกเวลาตามบริบทของพื้นที่ เพื่อ เพิ่มการเข้าถึงโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ของการเปิดบริการที่เหมาะสมในระดับ รพช. (F2 ขึ้นไป ) มีการบริการทุกวันในเวลาราชการโดยไม่ มีการหยุดงาน ในวันศุกร์บ่ายและมี บริการนอกเวลาตามบริบทของพื้นที่ เพื่อ เพิ่มการเข้าถึงโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ของการเปิดบริการที่เหมาะสมในระดับ รพช. (F2 ขึ้นไป ) เครือข่ายจังหวัดพัฒนาระบบดูแล เครื่องมือทันตกรรมและการบำรุงรักษา ตลอดจนงานป้องกันการติดเชื้อที่ได้ผล ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับ รพ. สต. ขึ้นไปทุกระดับ ( โดยเฉพาะหัวกรอ ฟัน ) เครือข่ายจังหวัดพัฒนาระบบดูแล เครื่องมือทันตกรรมและการบำรุงรักษา ตลอดจนงานป้องกันการติดเชื้อที่ได้ผล ตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งระดับ รพ. สต. ขึ้นไปทุกระดับ ( โดยเฉพาะหัวกรอ ฟัน )


ดาวน์โหลด ppt เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานทันต สาธารณสุข (4 ก. พ.2557)  ผลงาน QOF ทันตกรรม 2 เรื่อง  งานบริการทันตกรรมที่ผู้ตรวจ ราชการให้ความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google