งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Teenage pregnancy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Teenage pregnancy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Teenage pregnancy

2 Teenage pregnancy คือ หญิงตั้งครรภ์ อายุ ปี โดยถืออายุ ณ เวลาที่คลอดบุตร

3 ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คืออะไร??
การตั้งครรภ์ ในขณะที่คุณแม่ยังมีอายุน้อย การตั้งครรภ์อายุ ปี

4 ผลกระทบขณะตั้งครรภ์ ความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์
- เชื่อว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทำให้มีอุบัติการณ์ของความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น - ในประเทศไทยผลไม่แตกต่าง

5 ผลกระทบขณะตั้งครรภ์ โลหิตจาง - ภาวะทุพโภชนาการ ขาดธาตุเหล็กและโฟลิก
- ภาวะทุพโภชนาการ ขาดธาตุเหล็กและโฟลิก - ภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย - การติดเชื้อมาลาเรีย พยาธิปากขอ วัณโรค เอดส์

6 ผลกระทบขณะตั้งครรภ์ HIV, STD
- เกิดในวัยรุ่นบางกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสม - สาเหตุจาก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย, ปัญหาเศรษฐกิจ, การศึกษา

7 ผลกระทบขณะตั้งครรภ์ Preterm birth - ยิ่งอายุน้อย ยิ่งอุบัติการณ์สูง
- ยิ่งอายุน้อย ยิ่งอุบัติการณ์สูง - การเจริญเติบโตที่ไม่เต็มที่ของร่างกายวัยรุ่น การศึกษา การดำรงชีวิต สภาพแวดล้อม ขาดการดูแลระยะก่อนคลอดที่เหมาะสม Low birth weight - ผลต่อเนื่องจากคลอดก่อนกำหนด

8 ผลกระทบขณะคลอด วัยรุ่นมีพัฒนาการของกระดูกเชิงกรานที่ไม่สมบูรณ์
เชิงกรานมีขนาดไม่กว้างพอ คลอดติดขัด คลอดยาก


ดาวน์โหลด ppt Teenage pregnancy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google